Učiteľky v štrajku

Hoci na uliciach vedno štrajkujú učiteľky i učitelia, v médiách sa dočítame len o štrajku učiteľov. Ako dostať učiteľky do štrajku jazykovo? O možnostiach a otázkach používania rodovo vyváženého jazyka píše Jana Cviková

„Netreba zvlášť zdôrazňovať, že v médiách bývajú aktérky rôznych udalostí často jazykovo skryté. Generické maskulínum sa v slovenčine používa pravidelne a bez ohľadu na reálne zastúpenie žien v skupinách, ktoré sa opisujú. V prípade učiteľského štrajku napríklad médiá informovali o štrajku učiteľov (napr. Štrajk učiteľov môže ohroziť maturity) bez ohľadu na skutočnosť, že školstvo patrí medzi odvetvia s najvyšším zastúpením žien (v školstve pôsobí takmer 80% žien). Obvyklá argumentácia ekonómiou mediálnych textov neobstojí, keď sa okrem rodovo explicitného spojenia štrajk učiteliek a učiteľov podľa kontextu určite dalo informovať aj rodovo neutrálne o učiteľskom štrajku.“

Čítajte viac o možnostiach používania rodovo vyváženého jazyka v publikácii Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady. Ešte viac sa o tejto téme dozviete v publikácii Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka, ktorú pripravil autorský kolektív Jana Cviková (ed.), Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana MaďarováAlexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová a Maroš Terkanič.

Ako citovať tento článok:

red. Učiteľky v štrajku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/02/2016. Získané 19/04/2024 - 11:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ucitelky-v-strajku