Úspešná, a predsa „slabá“?

Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi

Prinášame výber textov k aktuálnym prezidentským voľbám. O politike, kampaniach, rodových očakávaniach, úsmevoch, domácej a verejnej práci... jednoducho najdlhší slovenský román „Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi“.

Prečítajte si úryvok zo štúdie Alexandry Ostertágovej, ktorá skúmala, ako médiá zobrazovali Ivetu Radičovú počas významných úspechov jej politickej kariéry vrátane prezidentských volieb v roku 2009. Čo sa v mediálnej reprezentácii prezidentských kandidátok za desať rokov zmenilo?

***

Počas prezidentských volieb bola politická agenda Ivety Radičovej zneviditeľňovaná predovšetkým výberom hlavných spravodajských tém a spôsobom, akým v týchto témach kandidátka vystupovala. Témy, ktorým vybrané médiá poskytli priestor, boli zväčša politickou agendou iných politikov a o názoroch a činnostiach Ivety Radičovej denníky informovali spravidla vtedy, keď to iniciovali iní politici. Takto sa čitateľská verejnosť o politickej agende Ivety Radičovej dozvedala len sprostredkovane, nesystematicky a akoby náhodou či mimochodom. Túto schému využívali médiá dokonca i v témach, ktoré na politickej scéne iniciovala Iveta Radičová. Vtedy jej vyjadrenia často slúžili ako podklad sebaprezentácie iných politikov, ktorí v článkoch figurovali ako hlavní informujúci a určovali spôsob, ako sa o téme hovorilo.

Celú štúdiu čítajte tu:

1668

Ako citovať tento článok:

red. Úspešná, a predsa „slabá“? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/03/2019. Získané 16/07/2024 - 22:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/uspesna-predsa-slaba