Webové stránky a ňjúvinky v roku 2018

Správa o činnosti ASPEKTU

Aj v roku 2018 sme spravovali webové stránky www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk a glosar.aspekt.sk.

Glosár rodovej terminológie prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Webový portál www.aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Vo webzine ASPEKTin pozývame na podujatia, informujeme o aktuálnych udalostiach, komentujeme, recenzujeme, teoretizujeme, zhovárame sa, publikujeme literárne texty a pod. Webová stránka ruzovyamodrysvet.sk sa zase zameriava na rodovo kompetentnú pedagogiku. Ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru. 

Na webové stránky www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk pribudlo v roku 2018 viac ako 70 článkov v celkovom rozsahu asi 130 normostrán. Pripravili sme viac ako 20 audiovizuálnych materiálov v podobe videí a infografík. Stránku www.aspekt.sk navštívilo mesačne v priemere 3600 ľudí a stránku ruzovymodrysvet.sk asi 500 ľudí. Tešíme sa na vaše ďalšie príspevky a návštevy.

 

O aktuálnych aj nadčasových textoch na oboch webových stránkach sme informovali prostredníctvom bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.
V roku 2018 sme rozoslali:

  • 7 informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky na asi 600 mailových adries;
  • 3 informačné bulletiny Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk na takmer 2000 adries;

Všetky vydania informačných bulletinov nájdete v archíve Aspektovských ňjúviniek a archíve Ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk. Informácie sme zdieľali aj na facebookovej stránke ASPEKTU, ktorú na konci roka 2018 sledovalo 2 221 ľudí. Celkovo sme zverejnili za uplynulý rok 361 facebookových obsahov.

Ako citovať tento článok:

red. Webové stránky a ňjúvinky v roku 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/03/2019. Získané 30/06/2022 - 01:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/webove-stranky-njuvinky-v-roku-2018