Za poetkou Wisławou Szymborskou

Poetka, esejistka, literárna kritička a prekladateľka Wisława Szymborska zomrela vo veku 88 rokov v Krakove. Pripomeňme si laureátku Nobelovej ceny za literatúru jej tvorbou.

Wisława Szymborska debutovala v roku 1952 zbierkou Dlatego żyjemy, naposledy vyšiel výber z jej básní Milczenie roślin (2009). V slovenčine si môžete prečítať výber z tvorby s názvom 49 básní (Q 111, 1999), zbierku Chvíľa (Drewo a srd, 2003) a výber z poézie Neprítomnosť (Občianske združenie Slniečkovo, 2009). Szymborska bola nositeľkou mnohých poľských i medzinárodných literárnych cien, vrátane Herderovej ceny a Goetheho ceny, v roku 1996 získala Nobelovu cenu za literatúru a v roku 2011 dostala najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rád bieleho orla. Jej tvorbu nájdete aj v knižnici ASPEKTU.

Ako citovať tento článok:

red. Za poetkou Wisławou Szymborskou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/02/2012. Získané 17/07/2024 - 14:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-poetkou-wislawou-szymborskou