Zatvárať páchateľov, nie hranice

Náš premiér sa nedávno nechal počuť, že „nechceme, aby sa aj na Slovensku stalo niečo ako v Nemecku, aby niekto obťažoval naše ženy na verejných priestranstvách.“ V prvom rade gratulujeme k precitnutiu a tešíme sa, že sa naši najvyšší predstavitelia chcú konečne pustiť do dlho očakávaného boja proti rodovo podmienenému násiliu. S poľutovaním však musíme konštatovať, že stráženie hraníc schengenského priestoru rozhodne stačiť nebude. No ak to premiér myslí vážne, rady prispejeme svojou troškou a niekoľkými námetmi na premýšľanie.

1. Skoncovať so sexistickými vtipmi, ktoré premiér so svojimi straníckymi kolegami každoročne prednáša pri príležitosti MDŽ. Ako ukazuje analýza kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2012, tieto vtipy upevňovali ideológiu, „ktorá objektifikuje ženy a vytvára z nich dostupné, tajomné a nepochopiteľné, miestami hlúpe, pasívne sexuálne objekty (pre mužov), ktorá im vyvlastňuje telo a kontrolu nad ním dáva predovšetkým mužom, čím vlastne legitimizuje rôzne podoby obchodovania so ženami.“ Sexistické vtipy prostredníctvom humoru bagatelizujú násilie páchané na ženách a zvyšujú toleranciu voči nemu.

2. Oboznámiť sa so štatistikami o výskyte rodovo podmieneného násilia, podľa ktorých sa s fyzickým a/lebo sexuálnym násilím stretlo na Slovensku viac než 34% žien. Vo väčšine prípadov bol páchateľom súčasný alebo bývalý partner. Čo tak systematicky financovať aktivity zamerané na elimináciu rodovo podmieneného násilia a vytvárať vhodné prostredie na prácu a spoluprácu rôznych spoločenských aktérok v tejto oblasti? Na začiatok by stačilo nehádzať polená pod nohy mimovládnym organizáciám, ktoré sa zasadzujú o ľudské práva žien.

3. Prestať ženy znevýhodňovať a možno ich nebudú musieť slovní siláci – tzv. slováci – toľko ochraňovať. Dobrým základom by bola primárna prevencia rodovo podmieneného násilia, ktorú mimochodom vláda prisľúbila podporovať v národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách aj v akčnom pláne rodovej rovnosti. Znamenalo by to podporovať rodovú rovnosť a feministické myšlienky, že o ženách treba uvažovať ako o plnohodnotných ľudských bytostiach s dôstojnosťou a právami, ktoré nemožno len tak beztrestne fyzicky a psychicky napádať.

4. Zatvárať páchateľov, nie hranice. Stačí na to fungujúca polícia a súdnictvo, ktoré nebudú ženy zažívajúce násilie spochybňovať, alebo im dokonca pripisovať vinu za to, že sa na nich niekto dopustil násilia. 

Pána premiéra aj všetkých aktívnych ochrancov ľudských práv žien srdečne pozývame do našej knižnice, kde môžu nájsť veľa pútavej i zarmucujúcej literatúry o probléme násilia páchaného na ženách a jeho rôznych podobách i kontextoch.

Ako citovať tento článok:

red. Zatvárať páchateľov, nie hranice In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/01/2016. Získané 18/07/2024 - 06:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zatvarat-pachatelov-nie-hranice