Záznam z prezentácie anglického prekladu Mojich 7 životov

Mojich 7 životov, memoárový rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou – vyšiel v Knižnej edícii ASPEKT v troch vydaniach a aj v elektronickej forme. Spisovateľka Jana Juráňová sa zhovárala so svojou kolegyňou z Rádia Slobodná Európa, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala“ vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie. Kniha vyšla v preklade do nemčiny, češtiny, maďarčiny a 15. októbra 2021 vyjde v angličtine vo vydavateľstve Purdue University Press.

Pozrite si záznam z prezentácie anglického prekladu, kde sa so spisovateľkou a autorkou knihy Janou Juráňovou a s dcérou Agneše Kalinovej, prekladateľkou Juliou Sherwood sa bude rozprávať Peter Brod, bývalý kolega Kalinovej z Rádia Slobodná Európa.

 

Ako citovať tento článok:

red. Záznam z prezentácie anglického prekladu Mojich 7 životov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/10/2021. Získané 03/02/2023 - 06:18. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zaznam-z-prezentacie-anglickeho-prekladu-mojich-7-zivotov