Ženská literárna tradícia: Virginia Woolf a Hana Gregorová

Úryvok z knihy Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Hana Gregorová – príslušníčka „porobeného“ národa, manželka známeho spisovateľa. Virginia Woolf – príslušníčka svetového impéria, známa spisovateľka. Čo spája tieto na prvý pohľad také odlišné súčasníčky, feministky Virginiu Woolf a Hanu Gregorovú? Obe sa, hoci rôznym spôsobom, dostali do dejín literatúry a ich encyklopédií. Neostali mimo literárneho kánonu. V oboch prípadoch však došlo k vyzdvihnutiu jednej stránky ich pôsobenia a k potlačeniu inej. O Hane Gregorovej sa nezvykne tradovať, že bola feministka a spisovateľka, ale to, že viedla literárny salón. O Virginii Woolf sa dozvieme, že bola významná prozaička, ale jej feministické politické eseje upadli takmer do zabudnutia.

***

Čítajte viac o tom, čo spája Hanu Gregorovú a Virginiu Woolf: úryvok z knihy Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre.

Monografiu Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre si môžete objednať TU.

***

1559

Uverejnené v rámci projektu Rodové aspekty tvorby a reflexie umenia (cyklus seminárov).

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Ženská literárna tradícia: Virginia Woolf a Hana Gregorová In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/05/2018. Získané 24/07/2024 - 13:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zenska-literarna-tradicia-virginia-woolf-hana-gregorova