Dotyky nie sú na rozkaz

Editorka: 
Jana Cviková, Mária Štefánková

Každý človek má právo sám rozhodnúť o tom, kedy, ako a kto sa ho dotkne. Aj deti majú právo na vlastné telo a jeho hranice. V knižke je aj poučený príhovor pre rodičov o tom, ako môžu podporovať silu a dôveru svojho dieťaťa vo vlastné pocity. Spolu s knižkou Pusinky nie sú na rozkaz je prvou publikáciou, ktorá aktívne pomáha chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Počet strán: 
24
ISBN 80-967585-5-1 (1998)