Psychológia ženy

Preklad: 
Ľubica Hábová

Publikácia obsahuje vybrané štúdie priekopníčky psychoanalýzy, ktorá sa vo svojej bohatej klinickej praxi venovala psychosexuálnemu vývinu žien. Na základe svojich empirických skúseností spochybnila niektoré Freudove formulácie a prišla s vlastnými koncepciami o príčinách nedôvery medzi pohlaviami, o frigidite žien, ženskom masochizme a i.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

K podstate mocenskej prevahy mužov patrí aj to, že subjektívne vzťahy muža k žene, založené na pocitoch, nadobúdajú objektívnu platnosť. Psychológia ženy je vlastne vyjadrením mužských túžob a sklamaní. K tomu pristupuje ďalší významný moment - ženy sa totiž želaniam mužov prispôsobili a chápu samy seba tak, ako to od nich vyžaduje mužská vôľa; nevedomky teda podľahli sugestívnosti mužského myslenia. Keď si uvedomíme, do akej miery je naše celé bytie, myslenie a konanie preniknuté týmito mužskými normami, jasne sa ukáže, aké ťažké je pre jednotlivca aj pre jednotlivé ženy, vymaniť sa z tohto spôsobu myslenia.

 

Počet strán: 
200
ISBN 80-85549-36-2 (2002)