Ďakujeme

Vaša podpora na Darujme.sk

V januári 2021 sme začali experimentovať so stránkou Darujme.sk a sfunkčnili sme možnosť posielať nám jednorazové aj pravidelné príspevky prostredníctvom tohto portálu. Krátkodobé administratívne náročné projekty so sebou nesú veľké množstvo problémov, kolotoč „spolufinancovania“, nedostatočných zdrojov a neplatenej práce, ako aj obmedzenú možnosť reagovať na aktuálnu situáciu a veľa neistoty. Hľadáme rôzne možnosti financovania a aj malý pravidelný príspevok nám pomôže lepšie si plánovať aktivity a odhadovať naše možnosti. Každý dar pre nás veľa znamená, lebo je prejavom vašej dôvery. Ďakujeme.

 

Vaša podpora

V roku 2020 ste nám poslali finančné dary vo výške 205 Eur. Objednávali ste si aspektovské knihy, vyjadrovali nám podporu osobne, mailom, prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujeme.

 

Čierne diery, Lucia Žatkuliaková, Han Illustrations a vy

Táto podpora bola pre nás úžasným prekvapením a zábleskom nádeje v neľahkom období. Združenie Čierne diery, ktoré podporuje priemyselnú architektúru a zabudnuté miesta Slovenska, zorganizovalo dražbu grafík na podporu našej činnosti. Výborné ilustrátorky Lucia Žatkuliaková a Han venovali do dražby tri grafiky, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať 1966 Eur.

Všetkým ďakujeme za finančnú aj morálnu podporu! Získané prostriedky použijeme na každodenný chod organizácie, prevádzku knižnice, vydávanie a distribúciu kníh a iné potrebné veci.

Odporúčame sledovať aj ďalšiu činnosť Čiernych dier, tvorbu Lucie Žatkuliakovej a Han.

 

2 %

V roku 2020 ste nám zo svojich daní poukázali 1243,66 Eur (stav k 31. 12. 2020).
Predchádzajúce roky nájdete v správach o činnosti ASPEKTU.

 

Naše projekty aktuálne podporujú

Fond na podporu umenia
Slovensko-český ženský fond

 

ASPEKT v minulosti podporili najmä

Fond na podporu umenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Slovensko-český ženský fond
Heinrich Böll Stiftung (pôvodne Frauen Anstiftung)
Pro Helvetia Východ-Západ
Open Society Foundation - Nadácia otvorenej spoločnosti
Open Society Institute
Európsky sociálny fond

 

ďalej

Nadácia VÚB
Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Fund for Central and East European Book Projects
Goetheho inštitút
Fond Jozefa Felixa
British Council
Ministerstvo kultúry SR
Global Fund or Women
Mama Cash

a ď.

 

Ďakujeme dobrovoľníčkam:

aspektovskému tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Ema Kürtová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová;

spolupracovníčka ASPEKTU: Magdaléna Čisárová, Iveta Čarná, Hany Fábry, Dominika Formánková, Soňa Chrenková, Jaroslava Jelchová, Ľubica Kobová, Pavlína Kožuchová, Barbora Lachkovičová, Lucia Mendelová, Monika Mitášová, Tereza Sršňová a ď.

a všetkým nám, ktoré a ktorí prispievame svojou prácou a spoluprácou.