Aspekt 1/1997 - Ľudské práva

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Renata Salecl: Rodový aspekt ľudských práv
    Mary Wollstonecraft: Obhajoba práv ženy
    Ute Gerhard: Občianske právo a patriarchát
    Hana Havelková: Od lidských práv k životní volbě
    Richard Rorty: Feminizmus a pragmatizmus
    Robin s.Dillon: K feministickej koncepcii sebaúcty
    Eva Riečanská: Keď žena hovorí nie, znamená to...
    Martha J. Langelan: Sexuálne obťažovanie: začiatok konca
    Carla Makhlouf Obermeyer: Medzikultúrny pohľad na reprodukčné práva
    Mary Ann Tétreault: Zodpovednosť či spravodlivosť: znásilnenie ako vojnový zločin
    Zora Jesenská: O obmedzení ženského štúdia
Dni Aspektu:

    O Dňoch Aspektu: redakcia
    O Salome: Zuzana Bakošová
Predstavujeme:

    Dni Aspektu - výtvarné umenie
    O výtvarníčkach na Dňoch Aspektu: Zdeňka Kalnická
    Aspekt na Transart Communication 4 v Nových Zámkoch
Rozhovor Aspektu s Irenou Lifkovou
    Irena Lifková: Na každom kroku román...
        Tvár v zrkadle
        Hrôzostrašný príbeh
    Mira Schrimpelová: Šesťdesiate: keby som si mohla spomenúť
    Alta Vášová: Natesno
    Stanislava Chrobáková: Na hranici jazyka
    Jana Bodnárová: Štyri ročné obdobia
    Kuchynské zátišie
    Sylvie Richterová: Ohlášený konec, Hypotéza
Listujeme v Emanzipation
    Stella Jegher: Ženská zahraniční politika
        v Pazartesi
    Zuzana Drábeková - Anje Kauranen: Geografia strachu
    Valerija Narbikova: Okolo ekolo
    Nina Sadur: Taký hrdzoško milulinký
    Červavý synáčik
    Bosorkine slzičky
    Šu Tching: Dubu
    Na kríži poézie
    Mary Morris: Účes
    Susan Sontag: Krása
    Etela Farkašová: Antinómia fotografie
    Charlotte Perkins Gilman: Keby som bola mužom
    Carol Farley Kessler: Posúď jej cesty
    Cynthia Ozick: Vlniak
    Amnesty International: Ľudské práva sú právami žien
    Valerij Abramkin: Porušovanie ľudských práv vo vyšetrovacej väzbe
    Lora Velikanova: Zbiť ženu
    Jana Opočenská: Klima násilí a jeho proměna
    Adam Bžoch: Denník Anny Frankovej dnes
    Denník Anny Frankovej
    Brigitte Brenner: Hranice a možnosti štátnej politiky zrovnoprávňovania v Rakúsku
    Zuzana Kiczková: Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien
    Ursula Kubes-Hofmann: Kariéry a bariéry
    Martin Giertl: Ľudské práva žien v dokumentoch OSN
    Dohovor o politických právach žien
    Deklarácia o odstránení diskriminácie žien
    Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
    Etela Farkašová: Rodová spravodlivosť ako téma feministických diskusií
    Catherine Rodgers: Rozhovor s Elisabeth Badinter o knihe Druhé pohlavie
    Soňa Hendrychová: K životu a dílu dvou výjimečných představitelek ženského hnutí
    Mirek Vodrážka: Jeruzalémský rozhovor s Tovi Fenster
Recenzujeme
    Zuzana Drábeková (Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia)
    Jaroslava Blažková (Margaret Atwood: Alias Grace)
    Zora Prušková (Alta Vášová: Úlety)
    Angela Repka (Christa Mulack: ...und wieder fühle ich mich schuldig)
    Pavla Slabá (Patti Smith: Básně a deníky 1970-1979)
    Adela Bunčáková (Zora Bútorová a kol.: Ona a on na Slovensku)
    Eva Vilikovská (Arnold Mindell: Telo a sny. Arnol Mindell: Snové tělo)
    Angela Repka: Prvá Európska synoda žien
    Rezolúcia z prvej Európskej synody žien
Informujeme
    Zuzana Alnerová o UNICEF
    Zuzana Jezerská o mediálnom projekte Slovenské ženy v pohybe
    Uschi Rosmanith o Archíve ženského a lesbického hnutia Stichwort
    Redakcia o knihe Susanne Kubelkovej: Konečne po štyridsiatke
    Redakcia o Putovnej výstave Lesbian Connexion/s
    Mira Schrimpelová o konferencii Žena - jazyk - literatúra v Ústí nad Labem
    AD o konferencii Feminizmus v strednej a východnej Európe
    Ingvild Birkhan o kríze na rakúskych univerzitách
    Eva Riečanská o workshope v Kodani
    Eva Riečanská o konferencii Politika so ženami alebo bez nich v Prahe
    Ute Erhardt: Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade
Klebetíme
    Mária Štefánková: Efemérne banálnosti
    Ľalia Poľná: Vyčítanky alebo čo o nej nevieme
Citujeme
Perly ženám

Počet strán: 
272
Súvisiace odkazy: