ASPEKT 1/1999 - Násilie II

Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Ďalšie číslo Aspektu venované násiliu je zamerané na násilie páchané na deťoch, ale vracia sa aj k téme násilia na ženách. Vyvracia falošné mýty zakorenené v spoločenskom vedomí: v rozhovore Aspektu s rakúskou expertkou Renatou Egger. Prináša poviedky autoriek ako Charlotte Perkins Gilman, Susan Glaspell, ale aj Margaret Atwood, či slovenskej autorky Jaroslavy Blažkovej.
 

Obsah čísla:
    Sarah Hoagland: Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci
    Laura Kaplan Duhan: Žena ako opatrovateľka: archetyp, ktorý podporuje patriarchálny militarizmus
    Larry May - Robert Strikwerda: Muži v skupinách: kolektívna zodpovednosť za znásilnenia
    Naomi Wolf: Násilie
    Carol J. Adams: Mier do rodín: filozofický pohľad feministiek na týranie žien, detí a domácich zvierat
    Judith Lewis Herman: Týranie detí
    Jana Mihaľovová: Týranie detí ako spoločenský problém
Predstavujeme
    Taurisiko/Risque de rosée
    Rozhovor Aspektu s Renate Egger
    Sieť autonómnych rakúskych ženských domov
    Pekinská deklarácia a plán činnosti
    Národný akčný plán pre ženy v SR (1997), VI. bod
Listujeme v
    WAVE
    Žena, mesto, strach, priestor
    Libuše Moníková: Ujma
    Charlotte Perkins Gilman: Žltá tapeta
    Susan Glaspell: Porota spriaznených duší
    Margaret Atwood: Muž z Marsu
    Ruth Rendell: Bočný záujem
    Mary Wings: Zabi ho za mňa
    Jaroslava Blažková: Príbeh vestálky
    Nancy Kress: Priechod Marigold
    Jana Juráňová: Iba baba
    Fatima Mernissi: Narodila jsem se v harému
    Martina Pachmanová: Politizace soukromí nebo privatizace politiky?
    Hana Havelková: Feminismus a moderní společnost
    Genviéve Fraisse: Empirickosť a platidlo
Recenzujeme
    Miroslav Zelinský (Rozhovory Aspektu)
    Anna Železná (Libuše Moníková: Ujma)
    Anna Železná (Märta Tikkanen: Mužov nemožno znásilniť)
    Barbora Schnelle (Elfriede Jelinek: Milenky)
    Jaroslava Blažková (Jana Juráňová: Iba baba)
    Viera Bačová (L. Dow - s.Dowrick - J. Harding: Násilie v rodine. Super tajné)
    Marianna Šípošová (Gisela Braun - Dorothee Wolters: Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov)
    Viera Bačová (Gisela Braun - Dorothee Wolters: Veľké a malé nie)
    Etela Farkašová (Dívčí válka s ideologií)
    Jiřina Šmejkalová (Všechny naše včerejšky)
    Marta Frišová (Hanna Krallová: Dôkazy jestvovania)
    Zuzana Kiczková (Gudrun Perko /ed./: Mutterwitz. Das Phänomen Mutter)
    Denisa Vološčuková (Elisabeth Wurtzel: Prozacový národ)
    Etela Farkašová (Ulrike A. Kucera: Die Gottesanbeterin)
    Mária Ferenčuhová (Etela Farkašová: Etudy o bolesti a iné eseje)
    Tünde Lengyelová (Hilda Hrabovecká: Ruka s vytetovaným číslom)
    Eva Bruchániková (Paul Celan: Slabika bolesť)
    Zuzana Mojžišová: Smutná pani Albína
    Mila Haugová: Básne
    Alta Vášová: Konať - nekonať
    Rozhovor s Altou Vášovou: Všetko je to o vzťahoch
    Viera Bačová: Feministický výskum
    Paula Jójárt: Téma „homosexualita“ na telefonickej linke pre deti a dospievajúcich
    Ľuba Lacinová: Génové technológie: Nádej, alebo hrozba?
    Ľuba Lacinová: Klonovaný človek. A potom?
Informujeme
    Rozhovor s Violou Drozdovou: O sexuálnom zneužívaní detí
    Ingrid Drozdíková: Detské krízové centrum v Banskej Bystrici
    Eleonóra Kúdelková: Detská kresba
    Ukazovatele týrania detí
    Centrum Nádej
    Henrieta Kollárová: Právna situácia v Slovenskej republike v oblasti domáceho násilia
    Johanna Dohnal: Možnosti a hranice inštitucionálnej ženskej politiky
    Ženy v Afganistane
    Mariana Szapuová: O otázkach rodovej identity vo filme, literatúre a výtvarnom umení
    Zuzana Jezerská: Projekt Nadácie Gondwana „Slovenské ženy v pohybe“
    Redakcia: Literárne soirée Aspektu
    Nové knihy v redakcii
Perly ženám