Aspekt 3/1998 - Násilie I.

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch i na verejnosti je na Slovensku tabuizovanou témou. Aspekt túto tému otvára prekladovými i pôvodnými materiálmi. Judith Lewis Herman sa venuje téme násilia na ženách v kontexte spoločensko-politickom, Ann Jones v kontexte súkromia. Aspekt prináša aj rozsiahly rozhovor so slovenskou expertkou na tému násilia s Evou Sopkovou.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Čo je násilie páchané na ženách
    Ann Jones: Nabudúce bude mŕtva
    Ako muži bijú svoje manželky
    Eva Sopková: Problém, o ktorom sa mlčí
    Judith Lewis Herman: Zajatie
    Jessica Benjamin: Pán a otrok. Fantázia erotickej dominancie

    Eva Sopková: Situácia žien - obetí domáceho násilia
    Fakty o bitých ženách
    Eva Sopková: Konať proti násiliu páchanému na ženách: nevyhnutné kroky
    Elfriede Fröschl - Sylvia Löw: Konať proti násiliu na ženách
    Kampane a opatrenia proti násiliu páchanému na ženách
    Ženy, pískajme!
    Elisabeth Badinter: XY - identita muža
    „Dôvody“, pre ktoré muži bijú svoje manželky
    Poranenia, ktoré muži spôsobili svojim manželkám
Predstavujeme
    Ruthann Godollei
Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou
    Čo očakávajú ženy, ktorým ubližujú manželia
    Čo môžu robiť muži?
Slovník: Násilie páchané na ženách
    Maria Arbatovová: Volám sa ženská
    Čo prežívajú a cítia bité ženy
    Jaroslava Blažková: Posledný film z Hurónu
    Jekaterina Sadur: Chlapec so zápalkami
    Mary Antin: Malinke a jej zmierenie
Listujeme v
    Terre des Femmes
    Ženy si myslia, že je to pre ne dobré. Rozhovor s Binta Sidibe
    Aj v Európe a Nemecku sú dievčatá mrzačené. Konečne vysvetliť a konať!
    Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách
    Mýty o domácom násilí a týraných ženách
    10 bodov programu proti násiliu na ženách
    Nové zákony na ochranu pred násilím
    Krava pre Hillary. Rozhovor s Mariou Mies
    Čo požadujú ženy?
    Kateřina Lišková: (De)populační politika ve třetím světě
    Mirek Vodrážka: O politickém harémismu
    Si súčasťou sveta. Rozhovor s Martou Botíkovou
    Hviezdne dieťa, Ako Havran ukradol slnko
    „... ženské telo, vytlačené z kultúrnej produkcie.“ Rozhovor so Sigrid Weigel
    Sigrid Weigel: Ingeborg Bachmann - dvadsať rokov po smrti
Recenzujeme
    Viera Bačová (L.L.Heise - J. Pitanguy - A. Germain: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví.)
    Etela Farkašová (Margaret Atwood: Nevesta zbojníčka)
    Iva Šmídová (Elisabeth Badinter: Materská láska)
    Stanislava Moyšová (Silvie Germainová: Dieťa Medúza)
    Tünde Lengyelová (Všechny naše včerejšky. Paměť žen)
    Roman Kebisek (Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné)
    Gabriela Dudeková (Andrea Petö: Nöhistóriák)
    Danica Muríňová (Jean P. Sasson: Život pod závojom)
    Pavla Slabá (Molly Merryman: The Clipped Wings)
    Viera Bačová: Človek ako muž a človek ako žena v psychologickom bádaní
Informujeme
    Násilie nemožno ničím ospravedlniť! 25. november - Medzinárodný deň proti násiliu na ženách
    S akými reakciami sa týrané ženy stretli, keď hľadali pomoc
    Eva Sopková: Prečo publikácia o násilí páchanom na ženách
    Eva Sopková: Pro Familia. Pomoc ženám v núdzi
    Jana Štúrová: Centrum Nádej
    Ľuba Lacinová: Aktívne proti mužskému násiliu. Pohľadnica z Mníchova
    Obrazy mužov - obrazy mužskosti
    Rosa Logar: Ženy a mediácia
    Rosa Logar: Mediácia - pre a proti
    Kateřina Zoufalová: Krása stáří
    Prepravná služba SZTP
Nové knihy v redakcii
    Diane Jacobson: „Sofiagate“
    Teodor Münz: Žena má prevahu nad mužom.
    Ján Feješ, slovenský osvietenec, o ženskej otázke
Perly ženám

Počet strán: 
240
Súvisiace odkazy: