Nevďačná cudzinka (2. vydanie)

5,21 €
Preložila: 
Jana Cviková

Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzin(k)a predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Kniha bola preložená do viacerých jazykov a získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie; v slovenčine bola (v prvom vydaní) ocenená Cenou Dominika Tatarku a vybraná do finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera.

Cenu Dominika Tatarku každoročne udeľuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Irena Brežná vo svojej ďakovnej reči povedala: „Som nesmierne vďačná porote, ktorá ocenila knihu Slovenky píšucej v cudzom jazyku, čím rozšírila pojem slovenská literatúra, ukázala, že je to spojiteľné, že medzi strednou a západnou Európou nestojí duchovný ostnatý plot, môžeme meniť jazyky, kultúry a nie je to vlastizrada, raz bol exil a teraz je možný návrat a nemusí byť fyzický, ale deje sa cez písané slovo, a to slovo nemusí byť iba rýdzo slovenské. Kniha je o emigrácii, a že tá je súčasťou našich dejín, to porota svojím rozhodnutím potvrdila.“

Moje meno mi už nepatrilo. Ľudia ho vyslovovali zajakavo, znelo falošne a ťažkopádne. Trvalý dôvod, aby som sa cítila nemiestne. A môj spôsob hovorenia v novom jazyku bol podozrivo hrboľatý. Urobila som chybu, roztvorila sa diera. A tunajší mali radi uhladené pomery, zabetónované diery. Učiteľ ma presviedčal: „Prispôsob sa. Predstav si, že ideš po ulici a všetci si myslia, že si odtiaľto.“ Lenže ja som vedela, že moja mesačná tvár ma aj tak prezradí.

***

Žiadna práčka nevyprala moje staré ja tak dočista, že by som mohla začať nepoškvrnený život. Mala som byť vďačná za to, že tu smiem žiť. A dochvíľna. Komu som mala byť v pravej chvíli vďačná za to, že som sa v lepšom svete cítila tak zle? Doma je tam, kde človek môže frflať, a ja som doma nebola.

 

Number of pages: 
160
ISBN číslo: 
978-80-8151-045-8 (2016)
Common Price: 
6.95 €
Price in ASPEKT: 
5.21 €