Pamäť tela

9,00 €
Psychofyziológia a liečenie traumy

Babette Rothschild je terapeutkou od roku 1976. Je členkou Medzinárodnej aj Európskej spoločnosti pre štúdium traumatického stresu, Asociácie špecialistov pre traumatický stres, Národnej asociácie sociálnych pracovníkov a Asociácie body - psychoterapie v USA. O traume a posttraumatickom strese napísala viacero článkov. Deväť rokov žila v Dánsku. V súčasnosti žije a pracuje v Los Angeles, kde má svoju súkromnú prax. Zároveň v Spojených štátoch a Európe vedie profesionálne tréningy a poskytuje konzultácie a supervíziu. Pochopiť psychofyziológiu traumy a vedieť pracovať s jej prejavmi, má pre klinikov aj pre ich klientov obrovský význam. Táto kniha nám objasňuje spomínanú fyziológiu. Jasne osvetľuje dopad traumy na telo a na fenomén pamäti tela. V súčasnosti prevláda názor, že u traumatizovaných ľudí sa celá spomienka na traumatické udalosti uchováva v ich mozgu a tele. Pamäť sa tak často prejavuje cez symptomatológiu posttraumatickej stresovej poruchy - nočné mory, flešbeky, šokové reakcie a disociatívne správanie. Vo svojej podstate telo traumatizovaného odmieta byť ignorované.

Autorka zmenšuje priepasť medzi vedeckou teóriou a klinickou praxou a zároveň spája verbálnu terapiu s terapiou orientovanou na prácu s telom. Prezentuje princípy ako aj bez telesného kontaktu s klientom dať telu priestor, ktorý potrebuje. Uvedomuje si význam najnovších poznatkov o psychobiológii reakcií na stres pre klinikov a aj touto knihou sa ich snaží upevniť. Ide o poznatky súvisiace s normálnymi situáciami, ktoré sú pre nás možno výzvou, ako aj s extrémnou a pretrvávajúcou traumou. Klinici z rôznych odborov tak získavajú základný materiál na premýšľanie o pôvode symptómov prítomných u klientov a pri svojej práci môžu brať ohľad aj na ich telo.

 

OBSAH
Poďakovanie
Úvod
Stavanie mostov
Práca s telom je možná aj bez dotyku
Polemika o falošných spomienkach
Štruktúra knihy
Upozornenie
Časť prvá: TEÓRIA
Kapitola prvá / Prehľad poznatkov o posttraumatickej stresovej poruche (PTSP)
Dopad traumy na telo a myseľ
Charlie a pes, časť I.
Symptomatológia PTSP
Rozdiely medzi stresom, traumatickým stresom, PTS a PTSP
Prežitie a nervový systém
Obranné reakcie na zapamätaný útok
Disociácia, zamrznutie a PTSP
Následky traumy a PTSP
Kapitola druhá / Vývin, pamäť a mozog
Vývin mozgu
Čo je pamäť?
Kapitola tretia / Pamäť tela
Senzorické základy pamäte
Charlie a pes, časť II.
Autonómny nervový systém: Zvýšená dráždivosť a reflexy boja, úteku a zamrznutia
Telesný nervový systém: Svaly, pohyb a kinestetická pamäť
Emócie a telo
Výber z histórie vzťahu medzi emóciami a telom
Emócie a trauma
Kapitola štvrtá / Prejavy traumy, ktorú si nepamätáme
Disociácia a flešbeky
Disociácia a telo
Flešbeky
Časť druhá: PRAX
Kapitola piata / Po prvé, nezraniť
Brzdenie a zrýchľovanie
Hodnotenie a posudzovanie
Miesto terapeutického vzťahu v terapii traumy
Bezpečie
Budovanie a opätovné spoznávanie zdrojov
Oázy, kotvy a bezpečné miesta
Dôležitosť teórie
Rešpektovanie individuálnych rozdielov
Základné podmienky bezpečnej terapie traumy
Kapitola šiesta / Telo ako zdroj
Telesné uvedomovanie
Ako z pocitov urobiť našich priateľov
Telo ako kotva
Telo ako kritérium
Telo ako brzda
Telo ako denník: Pochopenie významu pocitov
Telesná pamäť ako zdroj
Využitie tela ako zdroja pri facilitovaní terapie traumy
Kapitola siedma / Ďalšie telesné techniky zvyšujúce bezpečnosť terapie traumy
Duálne uvedomovanie
Napínanie svalov: Napätie verzus uvoľnenie
Fyzické hranice
Dotyk medzi klientom a terapeutom
Upokojenie na konci sedenia
Kapitola ôsma / Telesná pamäť sa stáva osobnou históriou
Dajte si pozor na nesprávnu cestu
Oddelenie minulosti od prítomnosti
Prvoradá je práca s následkami traumy
Prepojenie implicitného s explicitným
Charlie a pes, posledná časť
Odkazy

Number of pages: 
215
ISBN číslo: 
978-80-967964-5-8
Common Price: 
12.00 €
Price in ASPEKT: 
9.00 €