Politika vylúčenia a emócií

3,50 €
Aspekty predvolebnej kampane 2012
Editorka: 
Jana Cviková, Zuzana Maďarová

V poradí šestnásta publikácia zborníkového radu Aspekty vznikla v rámci dlhodobej spolupráce zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky. Projekt ASPEKTU s pracovným názvom „Rodové aspekty politickej komunikácie“ nadväzuje na predchádzajúce práce, ktoré sa venovali skúmaniu politiky a rodu, predovšetkým na minuloročný súbor analýz Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

Táto publikácia sa zameriava na rôzne aspekty predvolebnej kampane, jednej zo súčastí dlhodobej politickej komunikácie. V štúdii Kto je občan? Alexandra Ostertágová skúma, akým spôsobom politické strany vytvárali obraz tých, ktorým sa prihovárali. Zuzana Maďarová analyzuje v štúdii Sex, vtipy a pop rock predvolebné mítingy strán Smer-SD a SDKÚ-DS.

Objavila sa pred nami veľká výzva – pripraviť publikáciu tak, aby sme reflektovali súčasný stav politickej komunikácie na Slovensku, a pritom nereprodukovali predstavu politiky ako obchodu a politických ideí ako tovaru
Zuzana Maďarová

Koncept správneho občana alebo občianky je v ofi ciálnych predvolebných dokumentoch pomerne zúžený – na „ekonomického človeka“, ktorého jedinou úlohou a poslaním je finančne zabezpečovať seba, svoju rodinu a v konečnom dôsledku i štát.
Alexandra Ostertágová

Pri vytváraní emocionálneho spojenia medzi politikmi a publikom zohrávajú na predvolebných mítingoch dôležitú úlohu metafory, osobné príbehy a humor. Až neskôr prichádzajú na rad posolstvá týkajúce sa politickej, spoločenskej a ekonomickej situácie v krajine.
Zuzana Maďarová

Number of pages: 
112
ISBN číslo: 
978-80-8151-004-5 (2012)
Common Price: 
4.00 €
Price in ASPEKT: 
3.50 €
Text na stiahnutie: