Trampoty s rodom

Feminizmus a podrývanie identity
Preklad: 
Jana Juráňová

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti.

Autorka knihy Judith Butler je „dnes, dvadsaťštyri rokov od prvého vydania knihy Trampoty s rodom, intelektuálkou globálneho významu. Svedčí to o troch veciach: Po prvé, že problematika rodu sa stala predmetom záujmu v mnohých nových prostrediach, nepatriacich do tradičných vládnucich centier produkcie poznania, a to tak z disciplinárneho,ako aj geografického hľadiska. Po druhé, že myslenie autorky sa sústreďuje na otázky ľudskej existencie v širokom význame, no najmä vo chvíľach, keď ľudským bytostiam hrozí neexistencia. Po tretie, že sa Butler usiluje o také sprostredkovanie svojich postojov a argumentov, ktoré je zrozumiteľné v rôznych kontextoch."

„Tí, pre ktorých pojem rod symbolizuje úhlavného nepriateľa, pochopili vlastne jeho význam celkom dobre. Áno, pojem rod signalizuje, že ženami a mužmi sa stávame a že činiteľov, ktoré môžu vstupovať do tohto procesu, je nepreberné množstvo. A môže dôjsť aj k tomu, že mužmi a ženami sa staneme inak, než to niektorý z pôsobiacich činiteľov zamýšľal. Zdá sa, akoby predstavy o stabilite mužskosti a ženskosti nehovorili len o častiach našich životov ako o životoch mužov a o životoch žien. Zastupujú niečo viac. Ich nekonfliktné vzájomné dopĺňanie je zobrazením harmónie a poriadku vo svete vôbec. Ich narušenie tak podrýva istú predstavu o svete a v prebujnenej a zároveň úzkostnej obrazotvornosti tomuto svetu hrozí aj zánikom."

Ľubica Kobová v doslove

 

Kniha je vypredaná. Požičať si ju môžete v knižnici ASPEKTU.

 

2065

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Feministické diskusie o význame rodu vedú znovu a znovu k istému zneisteniu, akoby nejasné vymedzenie rodu mohlo vyústiť až do zlyhania feminizmu. Týmto trampotám však hádam netreba prisudzovať negatívnu hodnotu. Spôsobovať trampoty sa v diskurze, ktorý ovládal moje detstvo, považovalo za čosi, čo sa neoplatilo, lebo to viedlo k tomu, že sme mohli mať trampoty. Súvislosť medzi vzdorom a pokarhaním bola veľmi tesná, a práve vďaka tomuto javu som po prvý raz nazrela do spletitých osídel moci: Platný zákon vždy hrozil trampotami, ťažkosťami, dokonca nás do nich dostával, a to len preto, aby nás pred nimi uchránil. A tak som usúdila, že ťažkosti sú nevyhnutné a že najlepší spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, je nevyhýbať sa im. Čas plynul a život bol čoraz zložitejší. Postupne som zistila, že trampotami sa občas eufemisticky označujú niektoré špeciálne problémy, vzťahujúce sa zvyčajne na údajnú tajomnosť všetkých ženských záležitostí.