Trauma a uzdravenie

Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror
Preklad: 
Jana Juráňová

Politické zajatie vo všeobecnosti vnímame a registrujeme, kým domáce zajatie, v ktorom trpia ženy a deti, veľmi často nevidíme. Hovorí sa, že dom muža je jeho hradom. Iba výnimočne sa však berie do úvahy, že ten istý dom môže byť pre ženy a deti väzením. V prípadoch domáceho zajatia sa zväčša nevyskytujú fyzické bariéry, ktoré by väznenej obeti bránili ujsť. Väčšina domácností, dokonca ani tie najdespotickejšie, nemajú zamrežované okná a ploty z ostnatého drôtu. Ženy a deti nebývajú bežne pripútané reťazami, hoci aj toto sa v skutočnosti vyskytuje oveľa častejšie, než by sme si mysleli. Bariéry, ktoré bránia obetiam uniknúť, sú väčšinou neviditeľné. No aj tak sú mimoriadne silné a pre obete často neprekonateľné.

Spoločné vydanie s Občianskym združením Pro Familia.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Počet strán: 
342
ISBN 80-85549-24-7 (2001)