Básne Wisławy Szymborskej v knižnici ASPEKTU

Pripomeňme si laureátku Nobelovej ceny za literatúru Wisławu Szymborskú výbermi z jej diela. V knižnici ASPEKTU nájdete zbierky 49 básní, Konec a počátek, ako aj dve rozsiahle zbierky v poľsko-nemeckom a poľsko-anglickom vydaní, ktoré ponúkajú výnimočný výber básní autorky.

Szymborska, Wislawa. Konec a počátek: Výber z poezie. Praha: Mladá fronta 1997.

Szymborska, Wisława. Nic dwa razy – Wybor wierszy: Nothing Twice – Selected Poems. Krakow: Wydawnictwo Literackie 2003.

Szymborska, Wisława. Sto wierszy – Sto pociech: Hundert Gedichte - Hundert Freuden. Krakow: Wydawnictwo Literackie 2003.

Szymborska, Wislawa. 49 básní. Bratislava: Q 111 1999.