Ďalšia novinka o domácom násilí v knižnici ASPEKTU

Kniha Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám zhŕňa desaťročné skúsenosti z priamej sociálnej a terapeutickej pomoci osobám ohrozeným domácim násilím. Jednotlivé kapitoly sa venujú najdôležitejším pojmom v problematike domáceho násilia, ako aj možnostiam práce s jednotlivkyňami a jednotlivcami či celým rodinným systémom, ktorý je ohrozený domácim násilím.
Publikáciu venovalo do knižnice ASPEKTU občianske združenie Acorus. Prečítať si ju môžete vždy v utorok a v stredu od 15.00 do 19.00 v knižnici ASPEKTU.