Ďalšie diela Judith Butler v knižnici ASPEKTU

Okrem najnovšieho titulu Rámce války. Za které životy netruchlíme nájdete v knižnici ASPEKTU aj ďalšie diela feministickej a politickej filozofky Judith Butler.

V slovenčine si môžete prečítať jednu z najznámejších publikácií Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity, v ktorej sa Butler podarilo „nanovo položiť otázku o charaktere rodu, základnej kategórie, resp. konceptuálneho nástroja feministickej teórie a problémov s vymedzením subjektu feminizmu ako politického hnutia, ktoré s ním súvisia.“ Čítajte viac v článku Ľuby Kobovej.

V časopise Aspekt 1/1998 Myslenie žien nájdete tiež preklad textu Judith Butler zaoberajúci sa problematikou feminizmu a postmodernizmu.

 

V angličtine a nemčine si môžete prečítať aj tieto tituly:

 

Bodies That Matter. On the Discursive Limits of "Sex". New York – London: Routledge 1993.

Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1991.

Excitable Speech. A Politics of the Performative. New York – London: Routledge 1997.

Haß spricht.  Zur Politik des Performativen. Berlin: Berlin Verlag 1998.

Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Berlin: Berlin Verlag 1995.

The Psychic Life of Power. Theories in Subjection. Stanford: Stanford UP 1997.

Undoing gender. New York: Routledge 2004.

 

Ďalšie texty Judith Butler nájdete vo forme kapitol v zborníkoch, hľadajte v on-line katalógu alebo ich príďte prelistovať každý utorok a štvrtok popoludní medzi 15.00 a 19.00.