Deň Rómok a Rómov v knižnici ASPEKTU

Pripomeňme si Medzinárodný deň Rómok a Rómov dobrou literatúrou v knižnici ASPEKTU. Vybrali sme knižné tituly, v ktorých sa dozviete viac o rómskej histórii, kuchyni, vzdelávaní i ľudských právach a ich porušovaní. Navštíviť nás môžete každý štvrtok od 15.30 do 18.30.

EUMAP (ed.): Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu. Prehľadová správa 2007. Budapest, New York: Open Society Institute 2007; Budapest: EU Monitoring and Advocacy Program 2007.

FILADELFIOVÁ, Jarmila - MESOCHORITISOVÁ, Adriana (eds.): Výskum sexuálneho a reprodukčného správania v rómskych komunitách na Slovensku. Banská Bystrica: Kultúrne združenie Rómov Slovenska 2005.

FREY, Magdalena: Roma. Slowakei 2003. Digital Montages. 2003.

KUDLIČKOVÁ, Lýdia (ed.): Rómska kuchárka. 106 receptov z novodobej rómskej kuchyne na Slovensku / Romaňi tavľarďi. 106 recepti andalo akanutno romano taviben pro Slovensko. Bratislava:  Minority Rights Group - Slovakia 1997.

KUDLIČKOVÁ, Lýdia: Výpovede o práci v rómskej komunite. 20 strán najdôležitejších správ z RREP na Slovensku. Bratislava: Minority Rights Group 1996.

LIEGEOIS, Jean-Pierre: Rómovia, cigáni, kočovníci. Bratislava: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy 1995.

MANN, Arne B.: Rómsky dejepis. Bratislava: Kalligram 2000.

RAFAEL, Vlado – ANDRÉ, Igor: Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu. prípad školy v Šarišských Michaľanoch. Bratislava: UNDP 2014.

Roma Information Center from Kragujevac: Svet žena / Them džuvljikano / The World of Women. Kragujevac: Roma Information Center 2001.

ROSE, Romani (ed.): Holokaust Sintov a Rómov. Katalóg výstavy v Štátnom múzeu v Osvienčime. Bratislava: Rada mimovládnych organizácié rómskych komunít 2007; Heidelberg: Dokimentatins- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma 2003.

Telo i duša. Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Košice: Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva 2003.