Františka Plamínková v knižnici ASPEKTU

Pred 141 rokmi sa narodila Františka Plamínková –  politička, senátorka a zakladateľka Ženskej národnej rady. Prečítajte si viac o jej živote a práci v knižnici ASPEKTU.


BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – Musilová, Dana: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 2010.

BAHENSKÁ, Marie – Malínská, Jana (ed.): Ženy a politika: 1890 – 1938. Praha : Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR 2014.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana (eds.): Hana Gregorová: Slovenka pri knihe. Bratislava: Aspekt 2008.

DUDEKOVÁ, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011.

FEINBERG, Melissa: Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2006.

HORSKÁ, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999.

MUSILOVÁ, Dana: Z ženského pohledu: Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918 – 1939. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta 2007.