Jesenská a Németh v knižnici ASPEKTU

Prezident republiky udelil najvyššie štátne vyznamenanie aj výtvarnej umelkyni Ilone Németh a spisovateľke a prekladateľke Zore Jesenskej. Zora Jesenská získala in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti a Ilona Németh si prevzala Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

Diela oboch osobností a informácie o nich nájdete v knižnici ASPEKTU.

 

Zora Jesenská

Vyznania a šarvátky. Jesenská, Zora. 1963.

Rozpomienky na detstvo. Kovalevská, Sofia. Preklad: Škultéty, Anna. Redakcia: Jesenská, Zora. 1950.

Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. Maliti-Fraňová, Eva. 2007.

Ilona Németh

Dilemma. Tri stredoeurópske varianty výstavy Ilony Németh. András, Edit (ed). 2013

Gender Check. A Reader. Art and Theory in Eastern Europe. Pejić, Bojana (ed.). 2010.

Gender Check. Catalogue. Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe. Pejić, Bojana (ed.). 2009.

CheckSlovakia! Mladé umenie zo Slovenska. Binder, Erik - Blažo, Cyril - Błoński, Tomáš Agat - Čierna, Pavlína Fichta - Hostiňák, Bohdan - Kollár, Martin - Németh, Ilona - Titel, Milan - Vargová, Emöke. 2004.

Ilona Németh. Inštalácie - Installations - Installációk. Hushegyi, Gábor - Kišová, Katarína (ed.). Preklad: Meško, Robert Z. - Lelkesová, Beáta. 1998.

Medzi mužom a ženou. Rusnáková, Katarína (ed.), Martin. 1997.

 

Viac o knižničnom fonde nájdete v online katalógu.