Knižnica

 

Fond knižnice

Knižnica ASPEKTU  sa špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou, ponúka široký výber odbornej literatúry a beletrie v rôznych jazykoch (okrem slovenčiny a češtiny najmä v angličtine, nemčine a poľštine). Uchováva plagáty, brožúry, periodiká, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné materiály.

Klasifikačný systém

Väčšina dokumentov v knižnici ASPEKTU je zaradená podľa klasifikačného systému používaného vo viacerých knižniciach s rodovou problematikou a podľa priradených čísel sú dokumenty pre ľahšie hľadanie uložené aj v policiach knižnice.

Autorkou klasifikačného systému je česká feministka a odborníčka v oblasti knihovedy a informačných technológií Petra Jedličková. O tom, ako tento systém vznikal, si môžete prečítať tu.

Klasifikačný systém používaný v knižnici ASPEKTU si môžete stiahnuť TU. Môžete ho využiť aj pri hľadaní dokumentov prostredníctvom on-line katalógu.

Vyznáte sa? Zorientujte sa v on-line katalógu rýchlo a jednoducho pomocou manuálu.

Čitateľkino, čitateľovo výpožičné minimum

  • Dokumenty v knižnici ASPEKTU si požičiavate po registrácii (4,50 €/rok) na 3 týždne. Na čítanie a štúdium mimo priestorov knižnice ASPEKTU si môžete vziať maximálne 5 kusov.
  • Dokumenty knižnice ASPEKTU sa vypožičiavajú prezenčne alebo absenčne.
  • Absenčne si môžete požičať beletriu, antológie, časopisy Aspekt a odborné knihy, ktorých je viac kusov (aspoň jedna však v knižnici musí zostať). Takto sa návštevníčkam a návštevníkom zabezpečí prístup ku všetkým titulom.
    Výpožičnú dobu možno predĺžiť (osobne, telefonátom, e-mailom). O úspešnom predĺžení alebo potrebe dokumenty vrátiť vás pracovníčka knižnice bude informovať.
  • Ostatné materiály – knihy, plagáty, periodiká a audiovizuálne dokumenty – sa požičiavajú iba prezenčne. Môžete s nimi pracovať počas knižničných hodín priamo v knižnici ASPEKTU (vlastné laptopy a poznámkové bloky sú vítané) alebo si ich okopírovať za poplatky stanovené v cenníku.
  • Separátne materiály sú kópie častí kníh, článkov a iných materiálov, roztriedených podľa knižného klasifikačného systému. Nachádzajú sa v šanónoch priamo v knižnici. Tituly si môžete rezervovať e-mailom na adrese kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk. Ak je publikácia, o ktorú máte záujem, už rezervovaná, pracovníčka knižnice vás informuje e-mailom.
  • Ak máte záujem o konkrétne periodikum, audiovizuálny dokument alebo plagát, píšte na kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk a rezervujte si ho na deň, keď knižnicu navštívite, aby ste sa vyhli zbytočnému čakaniu priamo na mieste.
  • V knižnici si môžete kúpiť všetky tituly Knižnej edície ASPEKT za ceny nižšie ako v kníhkupectvách.
PrílohaVeľkosť
Manual_on-line_katalogu.pdf751.64 KB