Nesamozrejmé perspektívy v psychológii samozrejme v knižnici ASPEKTU

Odborná publikácia Kateřiny Machovcovej Nesamozřejmé perspektivy : Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství je výbornou príležitosťou dočítať sa o feministickom prístupe a rodovom výskume v psychológii. Autorka v monografii diskutuje o možnostiach využitia poznatkov rodových štúdií v psychologickej vede – a to v teoretickom i praktickom rámci disciplíny. V úvodnej časti načrtáva feministické prístupy k psychológii, vzťah feministiek k poradenstvu a psychoterapii, ako aj možnosti využitia kategórie rodu v psychologickom výskume. Teoretické východiská prakticky uzatvárajú výsledky výskumu zameraného na porozumenie konštrukcie rodu v psychoterapeutickom a poradenskom procese.

Knihu venoval do knižnice ASPEKTU Mezinárodní politologický ústav Masarykovej univerzity – IIPS. Ďakujeme.

Obsah publikácie nájdete v našom on-line katalógu.