Nová Glosolália v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU nájdete najnovšie číslo rodovo orientovaného časopisu Glosolália 3/2016.

Prečítajte si niečo o ambivalentnom charaktere identity a maľby v rozhovore s výtvarníčkou Ritou Kozsorús, o životoch rómskych žien alebo o slovenskej feministickej dráme.

O koncepte „Novej ženy“ v medzivojnovom Československu sa dočítate viac v eseji Evy Gatialovej: „Žene boli naďalej prisudzované atribúty nežnej, pasívnej a citlivej bytosti. Predstavy pokrokových žien sa dostávali do prudkého stretu s realitou, ktorá za týmito predstavami v mnohom zaostávala. ‘Nové ženy‘ sa snažili v tejto realite nájsť svoje miesto a zároveň ju prispôsobiť svojim ideálom. Lenže aké boli tieto ideály a aká žena ich mala dosiahnuť? V rámci ženského hnutia sa na túto otázku nenašla jednohlasná odpoveď, v mnohom sa však zhodovali. Kde bolo teda reálne miesto ‘novej ženy‘ v spoločnosti?“

Z recenzií Etely Farkašovej a Zoltána Rédeya sa dozviete viac o najnovšej publikácii Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre.

Monografiu Jany Cvikovej si rovnako ako časopis Glosolália môžete zakúpiť, ale aj požičať u nás v knižnici ASPEKTU každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00.

V knižnici ASPEKTU možno zakúpiť aj staršie čísla časopisu.

Viac o Glosolálii na www.glosolalia.sk