Nové knihy o domácom násilí v knižnici ASPEKTU

Do knižnice ASPEKTU pribudli dve nové knihy o problematike domáceho násilia – príručka pre zdravotných pracovníkov a pracovníčky, ako aj obrázková poradkyňa pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa stretávajú s domácim násilím.

Príručka Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren. Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung má slúžiť odborníčkam a odborníkom zo zdravotníckych profesií. Často sú prvými kontaktnými osobami pre ľudí, ktorí zažívajú násilie v rodine alebo partnerskom vzťahu. Príručka informuje o pozadí a následkoch domáceho násilia, ukazuje rôzne možnosti intervencie aj konkrétne inštrukcie, ako v niektorých prípadoch reagovať. Ponúka teoretickú bázu, ktorá vysvetľuje najdôležitejšie pojmy, mechanizmy a súvislosti vážneho spoločenského problému, ako aj prakticky využiteľné postupy v oblasti medicíny, ošetrovateľstva či poradenstva.

Knižka Vom Glücksballon in meinem Bauch. Kinder erleben häusliche Gewalt – Bilderbuch mit Ratgeber je určená deťom, ktoré vyrastajú v násilnom prostredí, i dospelým v ich okolí. Ako sa uvádza na obale knihy: „Deti aj dospelí si často všimnú, že niečo ‚nesedí‘, no nevedia, ako môžu reagovať. Pomoc nájdu v tejto knihe a sprievodnom materiáli.“

Obe knihy si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU vždy v utorok a v stredu popoludní.