O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU

Nová kniha v knižnici ASPEKTU Hermafroditi a medicínská konstrukce pohlaví autorky Alice Domurat Dreger rekonštruuje prípady hermafroditizmu v 19. storočí. Publikácia ukazuje, ako sa spoločenské normy vkrádali (a ešte stále vkrádajú) do premýšľania lekárov a lekárok o ľuďoch, ktorých anatómia sa nezhoduje so žiadnou kultúrne prijateľnou predstavou o mužskom alebo ženskom fyziologickom pohlaví. Na pozadí opisovaných prípadov jasne vystupuje vnútorný paradox predstavy o „prirodzenosti“ pohlaví: V snahe zachovať „prirodzené“ sa lekári a lekárky dodnes uchyľujú k „naprávaniu“ tiel, ktoré sa nezhodujú s kultúrnymi predstavami o pohlavnosti. Prostredníctvom výdobytkov moderných technológií – chirurgie či hormonálnej liečby – sa tieto telá upravujú, pretvárajú a formujú tak, aby zapadli do „prirodzeného“ poriadku vecí. Možno však takto vytvorené „prirodzené“ pohlavia ešte stále považovať za „prirodzené“? A ak musíme mužov a ženy utvárať, aký máme dôvod domnievať sa, že existujú práve dve pohlavia? A napokon, čo nás oprávňuje už v útlom detstve korigovať a vylepšovať telá ľudí, ktorí sa do našej zjavne neúplnej predstavy o „prirodzenosti“ nemôžu vtesnať?

Premýšľajte spolu s Alice Domurat Dreger v knižnici ASPEKTU vždy v utorok a v stredu popoludní.