O sexuálnych a reprodukčných právach v knižnici ASPEKTU

Z Knižnej edície ASPEKT vyberáme

O opakovaných pokusoch o vyvlastňovanie ženských tiel si môžete prečítať na aspektovskom webe a v knižnici ASPEKTU. Už v roku 1998 sme napríklad v časopise Aspekt 2/1998 Priestory žien zverejnili článok Aleksandry Solik Interrupčné zákony v Poľsku. Ewa Młodawska kládla o sedem rokov neskôr otázku, či je možné v Poľsku diskutovať o interrupciách. Bożena Keff-Umińska (2009) spomínala, ako vláda v roku 1993 zakázala interrupcie napriek tomu, že proti novému zákonu sa zozbieralo vyše milióna podpisov. Tvrdila, že „to bol len začiatok odoberania práv ženám, ktoré trvá podnes a je, ako vidno, procesom.“

Reprodukčným právam sa venuje prvý zväzok edičnej série Aspekty s názvom Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti, v ktorom sa uvádza: „Reprodukčné práva sa týkajú zásadných práv a slobôd a súvisia s ľudskými a občianskymi právami, politikou, filozofiou, etikou, výchovou, psychológiou, vedeckým pokrokom, spoločenskými konvenciami, kultúrnymi zvyklosťami, mocenskou štruktúrou spoločnosti, kvalitou života... a ešte s mnohým iným. Tento výber dokumentov, štúdií, výskumov a beletrie vychádza z postoja otvorenosti, postoja, ktorý zastáva politické hľadisko možnosti voľby pre ženu.“ Historický pohľad na interrupcie si môžete prečítať v článku Oľgy Pietruchovej a z hľadiska biopolitiky sa na diskurz reprodukčných práv zase pozrela filozofka Ľubica Kobová v knižke Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

 

Z knižnice ASPEKTU vyberáme

Priekopnícke publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ I. a ŽENY – MATKY – TELÁ II., ktoré editovala Janka Debrecéniová a vydala organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť, sa dôsledne venujú pôrodnej starostlivosti na Slovensku. Zameriavajú sa na porušovanie ľudských práv žien a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov pri pôrodnej starostlivosti. Na tému sa pozerajú predovšetkým z perspektívy žien, čo zabezpečujú hĺbkové rozhovory s rodiacimi ženami o ich skúsenosti vo vybraných pôrodniciach na Slovensku. Publikácie sú dostupné online TU a TU.

O Záujmovom združení Pôrod vo Švajčiarsku, ktoré sa zasadzovalo za viac kultúry a slobody pri pôrode, informoval časopis Aspekt už v roku 1994 v čísle venovanom materstvu.

Skúsenosti žien s pôrodom a prístupom personálu pôrodníc prináša štúdia Emy Hrešanovej v publikácii o. p. s. Gender Studies Tělo v rukou společnosti.

Viac k problematike reprodukčných práv nájdete v týchto a ďalších publikáciách fondu aspektovskej knižnice každý štvrtok popoludní:

CENTRUM PRE REPRODUKČNÉ PRÁVA – PORADŇA PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ PRÁVA: Telo i duša. Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Centrum pre reprodukčné práva - Poradňa pre občianske a ľudské práva 2003.

COUNCIL OF EUROPE: Guaranteeing Freedom of Choice in Matters of Reproduction, Sexuality and Lifestyles in Europe. Trends and Developments. International forum Tallin (Estonia), 27 – 29. November 1997. Strasbourg: Council of Europe Publishing 1999.

THE CENTER OF REPRODUCTIVE LAW AND POLICY - OPEN DIALOGUE FOR REPRODUCTIVE RIGHTS: Reproductive Rights of Young Girls and Adolescents in Russia. A Shadow Report. New York – Moscow: CRLP/ODRR 1999.

DUDOVÁ, Radka: Interrupce v České republice. Zápas o ženská těla. Praha: Socioligický ústav AV ČR 2012.

HAŠKOVÁ, Hana: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav AV ČR 2001.

JANKECH, Daniel: Sedem dní v bielom koncentráku. Rajec nad Rajčiankou: Vydavateľstvo Daniel Rajec 1994.

NEWMANN, Karen: Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF: Vízia 2000. Komentár k charte sexuálnych a reprodukčných práv IPPF. Bratislava: SSPRVR a IPPF 2000.

STADELMANN, Ingeborg: Zdravé těhotenství, přirozený porod. Citlivý průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Praha: One Woman Press 2001.

RENITA WONG, Yuk-Lin: Dispersing the "Public" and the "Private". Gender and the State in the Birth Planning Policy of China. In Gender & Society, vol. 11, no. 4, 1997, s. 509-525.