Práce v domácnosti – vec potreby aj statusu

1604

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie. Podoby platenej práce v domácnosti. Brno: Masarykova univerzita 2017.

Monografia Panie k deťom a na upratovanie sociálnej antropologičky Zuzany Sekerákovej Búrikovej opisuje vznikajúci trh s platenou prácou v domácnosti na Slovensku. V zahraničí tieto otázky úzko súvisia so situáciou migrantiek, avšak na Slovensku s jeho reštrikčnou migračnou politikou sa na práce v domácnosti a starostlivosť o deti najímajú migrantky len sporadicky. Nedochádza ani k reťazeniu vykonávania prác v domácnosti, ako ho poznáme zo západných krajín, kde si ženy najímajú chudobnejšie ženy zo zahraničia (zväčša z krajín globálneho Juhu) a tie zasa doma využívajú na rovnakú prácu ženy ešte nižšieho statusu. Využíva a reprodukuje sa tak nerovnosť na spoločenskej aj regionálnej úrovni.

Autorka poučená štúdiom zahraničných zdrojov skúma v slovenskom prostredí podoby platenej práce, režim a kultúru starostlivosti, deľbu práce v domácnosti, rozhodovanie o tom, či k deťom a na domáce práce „najať“ starú mamu, študentku alebo „profesionálku“, a sleduje aj, k akým zmenám dochádza na trhu s platenou prácou v domácnosti. Kniha vznikla na základe kvalitatívneho sociologického výskumu, ktorý autorke umožnil nazrieť hlbšie do praktík i interpretácií účastníčok výskumu a poskytol jej možnosť sledovať príbehy, ako sa platené pracovníčky do domácností najímajú, aké sú ich motivácie, aké interakcie vznikajú medzi najímateľkami a pracovníčkami a ako sa ich vzťah vyvíja.
Kniha ponúka mimoriadne zaujímavý pohľad na každodennú realitu mnohých rodín i na meniace sa štruktúry súčasnej spoločnosti na Slovensku. Ukazuje, ako rozvoj trhu s platenými prácami v domácnosti a starostlivosťou o deti a seniorov súvisí s neoliberálnou politikou a s faktom, že štát sa z tejto oblasti stiahol. Príklad Slovenska zároveň vkladá do kontextu krajín postsovietskeho regiónu strednej a východnej Európy.

Monografiu do knižnice ASPEKTU venovala Masarykova univerzita. Požičať si ju môžete každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

 

Úryvok
Zuzana: V akom období života to [najatie upratovačky] prišlo?
Renáta: Prišlo k tomu tak, že dcérka keď mala tri mesiace, pred tými desiatimi, jedenástimi rokmi, som otehotnela s druhým bábätkom. To sa ešte dalo, ale keď som bola v tom druhom tehotenstve už ôsmy, deviaty mesiac a dcérka mala plus jeden rok, a ešte upratovať, tak to bolo veľmi náročné. Manžel pracoval, živiteľ rodiny a vtedy to prišlo. Chcel si oddýchnuť, nechcel behať s vysávačom a ja už som nevládala. Tak vtedy prišlo k tomuto rozhodnutiu. (…) Je to jedinečná takáto pomoc, nenašla som ju ja, ale môj manžel. Ja som nechcela, lebo ja som chcela, aby sme to všetko spolu robili, on povedal, že to nemá rád, že on si chce oddýchnuť cez víkend a že on to môže zabezpečiť, že to je taká pomoc pre mňa.

Z Renátinej výpovede je jasné, že jej manžel vníma najatie pracovníčky v domácnosti ako pomoc pre ňu, čiže pomoc v aktivitách, ktoré robí, prípadne má robiť ona. Najatie pracovníčky na domáce práce nie je interpretované len ako pomoc žene, ale ako mužova pomoc žene:

Zuzana: Takže rozumiem tomu dobre, že to bolo riešenie toho, že váš manžel nemal dosť času na to, aby sa zúčastňoval…
Renáta: Áno, to je jeho forma pomoci, on to aj tak reálne povie.

 

Celú ukážku z knihy si môžete prečítať v časopise Kapitál 07/2018.

 

Súvisiace linky:
Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu
Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty
Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov
Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov 

Materská láska. História materskej lásky od 17. storočia po súčasnosť
Nóra Ružičková: práce & intimita