Septembrové novinky v knižnici ASPEKTU

Ženské hnutie v prvých rokoch štátneho socializmu, feministická kriminológia alebo história boja o ženské práva v USA. Týmto a ďalším témam sa venujú knihy, ktoré nám v septembri pribudli do knižnice ASPEKTU. Vyberáme pre vás zopár zaujímavých titulov.

Libora Oates-Indruchová (ed.): Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie k teorii genderu.
Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) 2011

Sú spoločenské funkcie a dôsledky aplikácie trestného práva rovnaké ženy aj mužov? Ak vo väzení dochádza k sexuálnym vzťahom medzi osobami rovnakého pohlavia, ide o homosexualitu alebo o hranie heterosexuálnych rodových rolí za účelom vytvorenia mocenských vzťahov? Aký je feministický pohľad na abolicionizmus? Tieto a mnohé ďalšie otázky zodpovie publikácia venovaná kriminologičke a teoretičke rodu Gerlinde Šmausovej.

Denisa Nečasová: Buduj vlast – posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955.
Brno: Matice moravská 2011

Publikácia Denisy Nečasovej skúma vývoj, organizačnú štruktúru, ale aj ciele a medzinárodné kontakty českých ženských organizácií v povojnovom období. Čo sa zmenilo po februárovom prevrate 1948 a aký záujem mala na emancipácii žien KSČ? Čítajte v monografii, ktorú nám do knižnice ASPEKTU darovala autorka. Ďakujeme!

Debran Rowland: The Boundaries of Her Body. The Troubling History of WOMEN´S Rights in America. Naperville: Sphinx Publishing 2004

Žurnalistka a právnička Debran Rowland analyzuje, ako sa práva žien v USA vyvíjali (alebo nevyvíjali) od podpísania Mayflowerskej zmluvy v roku 1620. Rowland vychádza z právnych historických prameňov, biblie, ale i dobových časopisov a snaží sa pokryť rôzne oblasti života žien od 17. storočia až dodnes.


Ďalšie zaujímavé publikácie hľadajte v on-line katalógu, alebo si ich príďte prelistovať do knižnice ASPEKTU každý štvrtok popoludní medzi 16.30 a 19.00.