V-Day v knižnici ASPEKTU

Každý rok 14. februára si pripomíname V-Day, čiže Deň V. Jeho poslanie je veľmi jednoduché: skoncovať s násilím páchaným na ženách. Ako začať? Napríklad tak, že sa o probléme dozviete viac. Rozšírené mýty a predsudky o rodovo podmienenom násilí „nedovoľujú ženám postihnutým násilím, aby rozprávali o svojej situácii. Zabraňujú aj tomu, aby ženy dostali adekvátnu pomoc. Vedie to tak ďaleko, že ženy hľadajú vinu u seba a neodvážia sa vyjsť so svojím problémom na verejnosť.“ (Z príručky Konať proti násiliu na ženách)

V knižnici ASPEKTU je množstvo odborných aj beletristických publikácií, ktoré sa zaoberajú sociálnymi, právnymi, psychologickými, medicínskymi či kultúrnymi súvislosťami rodovo podmieneného násilia.

Z aspektovských publikácii nájdete v knižnici monografiu Piata žena, ktorá obsahuje informačný a argumentačný materiál k téme násilia páchaného na ženách. Publikácia ukazuje, že rodovo podmienené násilie nie je súkromný, ale spoločenský problém a nemožno ho tolerovať. Prečítať si môžete aj dve monotematické čísla feministického kultúrneho časopisu Aspekt, ktoré prinášajú pôvodné aj prekladové štúdie k problematike násilia v intímnych vzťahoch (Aspekt 3/1998) a násilia na deťoch (Aspekt 1/1999). V beletristickom spracovaní sa rodovo podmieneným násilím zaoberajú knižky Märty Tikkanen Mužov nemožno znásilniť a Príbeh lásky storočia, kniha Kristíny Luminskej Urobím ti peklo aj kniha Ujma od autorky Libuše Moníkovej.
Siahnuť môžete aj po slovenských prekladoch publikácií profesorky klinickej psychiatrie Judith L. Herman Trauma a uzdravenie a žurnalistky Ann Jones Nabudúce bude mŕtva, ktoré vyšli v spolupráci s organizáciou Pro Familia.

 

Knižnica ASPEKTU je otvorená každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00.