Záznamy o tichu v knižnici ASPEKTU

Do knižnice ASPEKTU pribudla publikácia výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej Záznam o tichu (2015), ktorá sa rozprávala s LGBTI ľuďmi o vzťahoch – intímnych, vzťahoch s rodinou a rodičmi, ako aj so širším okolím. „Verím, že pestovaním väčšej tolerancie voči inakosti v konečnom dôsledku prispievame aj k vlastnej vnútornej slobode a k humánnym hodnotám všeobecne,“ hovorí Monika Pascoe Mikyšková. Rozhovory sprevádzajú fotografie z domovov ľudí, s ktorými sa autorka zhovárala.

Monike Pascoe Mikyškovej za knižný dar ďakujeme.

 

Ďalšie vybrané tituly:

Amnesty International: Breaking the silence. Human rights violations based on sexual orientation. London: Amnesty International 1997.

BASS, Ellen – KAUFMAN, Kate: Free Your Mind. The Book for Gay, Lesbian and Bisexual Youth – and Their Allies. New York: Harper Perennial 1996.

BASS, Ellen – KAUFMAN, Kate: Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. Bratislava: ASPEKT 2003.

FESSEL, Karen-Susan – SCHOCK, Axel: Out! 600 berühmte Lesben, Schwule und Bisexuelle. Berlin: Querverlag 2000.

BARŠOVÁ, Andrea: Gay a lesbická problematika. In ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ 2004.

FÁBRY, Hana: Triangel: Homosexualita – spoločnosť – politika. Bratislava: Museion 2007.

HERDT, Gilbert: Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York: Zone Books 1994.

HOGAN, Steve – HUDSON, Lee: Completely Queer. The gay and lesbian encyclopedia. New York: Henry Holt & Co. 1998.

HEREK, Gregory M.: Stigma and sexual orientation. Understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals. Psychological perspectives on lesbian and gay issues. London: Age Publications 1998.

JÓJÁRT, Paula: Raising the Rainbow over Slovakia. Lesbian Women, Community & Activism in Slovakia - A Historical Perspective. Budapest: Central European University, Department of Gender Studies 2003.

KUHAR, Roman – TAKÁCS, Judit (ed.): Beyond the pink curtain. Everyday life of LGBT people in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni inštitut 2007.

NORTON, Rictor: The Myth of the Modern Homosexual. Queer History and the Search for Cultural Unity. London: Cassell 1997.

ONDRISOVÁ, Sylvia (ed.): Neviditeľná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Bratislava: Občan a demokracia 2002.

PROCHÁZKA, Ivo: Coming Out. Průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. Brno: STUD Brno 2002.

RYAN, Caitlin – FUTTERMAN, Donna: Lesbian and Gay Youth. The first comprehensive guide to health and mental health care. New York: Columbia University Press 1998.

ŠIPOŠOVÁ, Marianna: Homofóbia a jej dopad na homosexuálnu menšinu. Bratislava: Katedra psycholóie FiF UK 1997.

ŠVAB, Alenka – KUHAR, Roman: The Unbearable Comfort of Privacy. The Everyday Life of Gays and Lesbians. Ljubljana: Mirovni Inštitut 2005.

VAN DER VEEN, Evert: The Third Pink Book. A Global View of Lesbian and Gay Liberation and Oppression. New York: Prometheus Books 1993.

WINTERSON, Jeanette: Na světě nejsou jen pomeranče. Praha: Argo 1998.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.00 do 19.00.

1328