Eva Gatialová

964knižnica ASPEKTU

Mgr. Eva Gatialová je absolventka histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriavala najmä na dejiny feministického hnutia v 1. ČSR. V diplomovej práci sa zaoberala fenoménom tzv. „novej ženy“, termínom, ktorým vtedajšie bojovníčky za práva žien označovali ideál modernej ženy. S ASPEKTOM spolupracuje od roku 2015.