Knižky aspektovské

Že vraj feministky sú frigidné?

Už ste to počuli? Že vraj feministky sú frigidné a asexuálne. Naozaj? Ako je to s feminizmom a sexualitou v skutočnosti, sa dočítate v novej aspektovskej knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

Že vraj feministky nenávidia mužov?

Už ste to počuli? Že vraj feministky nenávidia mužov. Naozaj? Ako je to s feminizmom, maskulinitou a mužmi v skutočnosti, sa dočítate v novej aspektovskej knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé?

Už ste to počuli? Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé a neatraktívne. Naozaj? Ako je to s feminizmom a krásou v skutočnosti, sa dočítate v novej aspektovskej knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

bell hooks vyvracia mýty o feminizme

Už ste to počuli? Že vraj feministky nenávidia mužov, sú  proti rodine a ešte aj škaredé. Naozaj? Dočítate sa v novej aspektovskej knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

Nevybavená záležitosť (ukážka)

„Mačka dnes v noci neprišla. Trochu ma to rozrušilo. Nechcem si predstavovať to najhoršie. Trojnohá mačka v nepriateľskom svete. Veľmi dúfam, že sa jej dnes večer len nechcelo prísť, ale pristihnem sa pri tom, ako ma to mrzí. Stala som sa citovo závislou od mačky. Hlavne, že si to viem priznať, poviem si. A stále ju vyzerám.

Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov

Gratulujeme Jane Juráňovej a Agneši Kalinovej! Kniha Mojich 7 životov získala Cenu Egona Erwina Kischa 2013. Ocenenie pre literatúru faktu si prevzala Jana Juráňová v Prahe.

Ako opiť voličky vtipom a programovať občanov

„Politika vylúčenia a emócií prináša nielen podnetné čítanie, ale aj nové oblasti v slovenskom politologickom skúmaní, a to nielen menej prebádanými témami ako politická komunikácia a humor, ale aj metódami, ktoré autorky používajú." Píše Zuzana Očenášová v recenzii na publikáciu Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012.

Letné čítanie Na slepačích krídlach

ASPEKT prináša príjemné čítanie na letné dni a noci. Prečítajte si úryvok z románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach.

Prečítali sme, zvíťazili sme

V novej publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk - jar 2013 nájdete aj vyšívané hokejistické heslo z dielne tvorivej dvojice Kundy Crew a prečítať si môžete článok Lenky Krištofovej o Lotosových kvetoch a teplom športe na Slovensku.

Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia)

Texty predkladanej publikácie sú presvedčivými dôkazmi toho, že feministická kritika a analytické používanie kategórie rodu patria do každého spoločenskovedného skúmania, ktoré chce byť zmysluplným. Aj dvojdomosť autoriek v produkcii feministického spoločenskovedného diskurzu o politike tak v mimovládnych organizáciách, ako aj v akadémii by mohla napomôcť to, aby feministická kritika bola bežnou súčasťou akademického diskurzu o politike a aby sa aj v diskusii s ním ďalej rozvíjala.