Knižky ostatné

Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?

Výnimočná publikácia o sexuálnom násilí (nielen) pre pomáhajúce profesie

Zoznámte sa s prvou publikáciou v Českej republike o sexuálnom násilí na dospelých, ktorá je primárne určená pracovníčkam a pracovníkom sociálnej práce, no nielen im. 

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

Príručka pre médiá

Médiá zohrávajú v prevencii násilia ženách nezastupiteľnú úlohu. Informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia podporujú jeho výskyt. Novinárky a novinári majú moc zodpovedným informovaním podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu. 

Feminizmus a neoliberalizmus v strednej a východnej Európe

Nová publikácia Solidarity in Struggle, ktorú vydalo zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Budapešti, približuje vzťah medzi feminizmom a neoliberalizmom v kontexte postsocialistických krajín strednej a východnej Európy. Autorky z Maďarska, Poľska, Litvy a Slovenska hľadajú odpovede na otázku, ako sa môže feministické hnutie usilovať o solidaritu medzi ženami z rôznych sociálnych tried či rôznej rasy alebo etnicity. Kniha je dostupná online.

Cudzie príbehy – nová kniha v predpredaji

Zakúpte si už dnes v predpredaji októbrovú knižnú novinku ASPEKTU za zvýhodnenú cenu. Kniha "Cudzie príbehy“ v ktorej spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy. V prózach Zuzana a zopár starcov, Obeť a Cudzí príbeh tematicky spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.

Rôzne pohľady na dielo Mary Wollstonecraft

Zbierka esejí venovaných filozofke Mary Wollstonecraft približuje čitateľkám a čitateľom život a myšlienky tejto významnej osobnosti druhej polovice 18. storočia. Kniha, ktorú zostavila Maria J. Falco, je súčasťou edičnej série venovanej kritickému prehodnocovaniu filozofického kánonu.

O islamskom feminizme v knižnici ASPEKTU

V súvislosti s príchodom utečencov a utečenkýň do Európy rezonuje v spoločenskom diskurze čoraz viac islam. Migráciu zneužívajú predovšetkým konzervatívne hnutia a politici. Obľúbenou agendou, ktorá má poukázať na nedostatky tohto náboženstva, je práve postavenie moslimských žien. Ako sa pozerajú na problematiku emancipácie moslimské ženy? Z čoho vychádza islamský feminizmus a o čo sa usiluje? Ako funguje politika strachu a pravicový populizmus? Viac sa dočítate v knižnici ASPEKTU každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00.

Tipy na feministické čítanie

Rok 2014 priniesol do feministickej literatúry viacero zaujímavých prírastkov. Blog známeho časopisu Ms. pripravil zopár tipov na knižky, ktoré by sa mohli hodiť do vašej aj našej feministickej knižnice.

Hry Jany Juráňovej v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU si môžete prečítať knižné vydanie rozhlasových a divadelných hier Jany Juráňovej s úvodným textom Dagmar Kročanovej. Čítajte drámy: Salome; Misky strieborné, nádoby výborné; Topenie žiab; Reality snov; Sochárka Camille Claudel a ďalšie.

Nakrúcaj pocity, nahrávaj myšlienky

„Pre autorkine texty je príznačné aj rodovo poučené a (nestereotypnú) ženskosť reflektujúce písanie: ´Zabudni slabikovať / moje ruky, / zhltni, láskavo, / moje meno.´" Píše Derek Rebro o básnickej zbierke Ivice Ruttkayovej Hadia žena.