Správy nové

Bábkové divadlo na Rázcestí v Bratislave

Štúdio TWIGA Bábkového divadla na Rázcestí odohrá 11. marca v Bratislave dramédiu Šmíračky. Predĺžte si oslavy Medzinárodného dňa žien a príďte si pozrieť dobré divadlo.

HOL-KY-DO-TO-HO

Druhé číslo českého feministického časopisu si môžete kúpiť v knižnici ASPEKTU alebo objednať cez internet.

Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona, ktorá by vylúčila akúkoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov na prevenciu otehotnenia.

POZOR! Zmena knižničných hodín

Nové otváracie hodiny knižnice sú: utorok 15.00 - 19.00 a štvrtok 15.00 - 19.00.

Podporte list vláde: proti diskriminácii tehotných žien

Osoby oprávnené zastupovať verejnosť vo veci hromadnej pripomienky sa dlhodobo snažili aktívne spolupracovať s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, napriek tomu bola odozva ministerstva slabá. V týchto dňoch ministerstvo opätovne neakceptovalo konkrétne návrhy na zosúladenie Zákonníka práce s ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke

Ktoré knihy boli najviac predávané na Bibliotéke 2010?

Príbeh Márie Lamošovej

Zažila hladový pochod s ustupujúcou srbskou armádou cez celé Albánsko. Bola zdravotnou sestrou v službách amerického Červeného kríža vo vojnovom Francúzsku. Oveľa neskôr si zahrala v najpredávanejšom československom filme Jánošík.

Dúhový PRIDE Bratislava pokračuje aj v roku 2011

„Najväčšie LGBT podujatie na Slovensku sa tento rok uskutoční 4. júna," uvádza tlačová správa.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Aj v tomto roku môžete 2 % zo svojich daní prispieť na činnosť feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT.