Andrea Bokníková

Editoriál knihy Potopené duše

Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

Predkladané verše prinášajú rozmanité zážitky z čítania, ako aj podnety pre prehodnocovanie literárnohistorických akcentov. Dopĺňajú našu predstavu o podobách a premenách vtedajšej poézie bez ohľadu na to, do akej miery sa vo svojej dobe viditeľne zapájali do básnických aktivít. Podstatné však je, že básne dostávajú príležitosť, aby ich hodnotu preverila čitateľská verejnosť." Píše zostavovateľka knihy Andrea Bokníková.

Malé dejiny roztratených osudov

„Dnes sa problémy prvých moderných poetiek môžu zdať nepredstaviteľné. Ľudmila Podjavorinská napríklad túžila po vzdelaní, avšak narážala na nepochopenie vo vlastnej rodine, lebo tradičný záujem o literatúru sa v Riznerovskej rodine vzťahoval len na mužských potomkov.“ Píše literárna vedkyňa Andrea Bokníková v časopise Aspekt.