ASPEKT vyberá

„Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“

O ASPEKTU a on-line feminismu v československém kontextu

ASPEKT vyberá z článku Vandy Černohorskej, ktorý vyšiel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2016V předkládané studii jsem nejprve pomocí analýzy on-line kanálů a digitalizovaných materiálů dostupných na webových stránkách a v obsáhlém archivu organizace rekonstruovala vývoj ASPEKTU od založení po současnost s důrazem na implementaci digitálních technologií. Poté jsem identifikovala klíčová témata, která se v souvislosti s těmito novými platformami nejčastěji objevovala ve zkoumaných materiálech. Jednalo se např. o identifikaci digitálních technologií jako nezbytného nástroje při realizaci velkých nadnárodních projektů, případně jako způsobu, jak přilákat do svých řad nové přispěvatele a přispěvatelky.

Občianky a revolucionárky v časopise Rexter

Texty překládané kromě editorek také dalšími překladatelkami jsou velmi čtivé. Neobjevují se pasáže, které by naznačovaly neobratný nebo významově nesprávný překlad. I teoretické pasáže jsou dobře srozumitelné a pracují s jasně pochopitelnou terminologií. V neposlední řadě stojí za zmínku grafická úprava publikace." Vyberáme receniu na knihu Občianky a revolucionárky, ktorá vyšla v časopise Rexter.

Občianky a revolucionárky (recenzia)

Publikace nám nejen umožňuje identifikovat praktiky vylučování a kriticky nahlížet na převažující narativy, ale také překonat zneviditelňování aktérství těchto subjektů prostřednictvím konceptů, jakými jsou teorie každodenního odporu, koncept žitého občanství či koncept občanství jako kulturního scénáře. Důležitým přínosem publikace je především názorné ilustrování toho, proč feministické heslo ´osobní je politické´ zůstává stále relevantním." Vyberáme recenziu Markéty Mottlovej na knihu Občianky a revolucionárky.

Postanasoftálne o nevďačnej cudzinke

Preklad Jany Cvikovej, ktorý vznikol v spolupráci s Irenou Brežnou je výborný, slovenčina je zrazu nezvykle výrazovo bohatý jazyk, hoci popri nemčine je zvyčajne len chudobnou sirotou. Nemčina je košatá a bohatá a Irena Brežná si zo zvládnutia ´Hochdeutsch´, spisovnej nemčiny, urobila cieľ aj záchranné koleso." Vyberáme blog Beáty Grünmannovej o románe Nevďačná cudzin(k)a.

Irena Brežná v Dúbravských novinách

„Nevďačná cudzin(k)a nie je v žiadnom prípade koherentný príbeh, je to výnimočný román, ktorý svojou poetickou zlosťou vlezie každému pod kožu. Hoci je to spoveď emigrantky z rokov minulých, téma emigrácie nevymizla, existuje ďalej," píšu v Dúbravských novinách o románe Ireny Brežnej.

Keď gynekológ volá k sebe pacienta

Ako v slovenčine nezabúdať na ženy? Pozrite si video, v ktorom jazykovedkyňa Lucia Molnár Satinská hovorí o citlivom používaní jazyka.

 

Ako citlivý je váš jazyk?

Žijeme v temnom svete generického maskulína a rodovo nekorektného jazyka. My ženy sa musíme hľadať medzi klientmi, susedmi, občanmi, kolegami, študentmi a neraz z nás aj v práci robia nielen zamestnancov, ale aj celkom konkrétne záhradníkov, manažérov či predavačov." Vyberáme článok Sone Hrúzikovej o rodovo vyváženom používaní jazyka.

Volali ju kométa

Ľudmila Pajdušáková – prvá slovenská astronómka

„Tí, ktorí ju poznali, hovoria, že bola živelná až neúprosná, volali ju kométa.“ O kom je reč? O prvej slovenskej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá objavila päť komét. ASPEKT vyberá článok novinárky Miriam Zsilleovej z portálu ženyvmeste.sk.

Můžu si tě pohladit?

Čo majú spoločné ženy bez domova so ženami, ktoré majú strechu nad hlavou? S akými formami násilia sa stretávajú a ako sa voči nemu bránia? ASPEKT vyberá článok Jitky Kolářovej z organizácie Jako doma, ktorá spolupracuje so ženami bez domova a venuje sa rodovým aspektom bezdomovectva. Článok bol publikovaný na portáli A2larm.cz

Jak těžké je být ženou v konzumním světě

„K holce, která váží víc než osmdesát kilo, se stejně všichni chovají, jako by měla nějaký problém, a pokud se jí náhodou stane, že se ocitne v situaci, kterou by její hubenější kolegyně ustála bez větší pozornosti, její nadváha – rozuměj přejídání – bude pro spoustu lidí vysvětlením všech jejích potíží.“ ASPEKT vyberá článok novinárky a antropologičky Marie Heřmanovej aj o tom, ako veľmi sa ideál krásy dotýka žien a aké môže mať následky. Text bol pôvodne publikovaný na portáli A2larm.cz