Eva Gatialová a aspekťáčky

Petiční výbor Věrni zůstaneme

Verili v občiansku spoločnosť a rovnosť bez ohľadu na rasu, politické alebo náboženské presvedčenie

Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) – ilegálna antifašistická odbojová organizácia pôsobila na území protektorátu Čechy a Morava v rokoch 1939 až 1942. Výbor združoval prevažne nekomunistických ľavicových intelektuálov a intelektuálky, ľudí zamestnaných na poštách a železniciach, členov odborových organizácií a bývalé členky Ženskej národnej rady. 

Františka Plamínková

Učiteľka, ktorá ovplyvnila ústavu
Napísala Adolfovi Hitlerovi otvorený list, kde ho označila za diktátora. Politička, organizátorka ženského hnutia, antifašistka, dlhoročná predsedníčka Ženskej národnej rady Františka Plamínková (1875 – 1942).
 

Anna Pollertová

Prerozdeľovala nelegálne byty
Vlámala sa do bytu spolupracovníka, aby po jeho zatknutí odniesla aktovku s usvedčujúcimi materiálmi skôr, ako sa k nej dostane gestapo. Feministka, účastníčka ilegálneho odboja, tajomníčka odbojovej organizácie Petiční výbor Věrni zůstaneme Anna Pollertová (1899 – 1945).