Ivica Ruttkayová

Ivica Ruttkayová: Marylin miluje literatúru

Marylin je stroj. Stroj s vedomím prítomnosti Talentu, len niekoľko centimetrov od nej vzdialeného, a v bázni pred jeho poetickým rozmerom vedie interview. Komunikuje s Básnikom, ale neprestajne myslí na to, že tejto pocty sa jej dostalo jedine preto, lebo je nástrojom  verejnoprávnej služby verejnosti prahnúcej po Básnikových slovách.

Ivica Ruttkayová: Marylin miluje literatúru

Marylin miluje literatúru

4,71 €
Ivica Ruttkayová

Vo svojich prozaických a rozhlasových textoch autorka píše o (bez)význame mužov a literatúry vo svetoch polyfunkčných ženských postáv.

 

Price in ASPEKT: 
4.71 €