Marion Mebes

Pusinky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Obrázková knižka pre deti má veľké poslanie - je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Dotyky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Každý človek má právo sám rozhodnúť o tom, kedy, ako a kto sa ho dotkne. Aj deti majú právo na vlastné telo a jeho hranice.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.