Sylvia Löw

Konať proti násiliu na ženách

Elfriede Fröschl and Sylvia Löw

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

Prvé vydanie je vypredané, môžete si stiahnuť z formátu .pdf druhé vydanie.

 

Konať proti násiliu na deťoch

Elfriede Fröschl and Sylvia Löw

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.