Zuzana Kiczková

Príroda: vzor žena!?

Hľadanie alternatív v ekofeminizme
Zuzana Kiczková

Kniha je prvá svojho druhu na Slovensku a prináša prehľad histórie relevantných pojmov, náčrt rôznych ekofeministických myšlienkových prúdov súčasnosti, ako aj prehľad ekofeministických perspektív.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

O myslení matiek

Fiktívny rozhovor Zuzany Kiczkovej a Sary Ruddick