ASPEKTovské ňjúvinky 10/2013

ASPEKT má 20 a spomína, Marcela Veselková: Identity, Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete?, Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov, Začína sa siedmy ročník Filmového festivalu inakosti.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

ASPEKT má 20 a spomína ASPEKT veľa zažila a veľa si pamätá. Preto sa bude vo štvrtok 24. októbra podvečer hovoriť o histórii ženského a feministického hnutia. Pozrite sa, čo všetko na vás v ASPEKTE čaká. Srdečne vás pozývame :)

+

Marcela Veselková: Identity Novinkou Knižnej edície ASPEKT je zbierka poézia Marcely Veselkovej. Autorka „vkladá výrazovo i obsahovo hutné kamienky do mozaiky individuálnych a kolektívnych identít. V každom z nich poeticky úsporne poukazuje na to, na čo spoločenské vedy potrebujú nepomerne viac slov: na rozmanitosť a protirečivosť identity ako jednej z kľúčových otázok doby,“ napísala o knihe Jana Cviková.

+

Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? Literárny vedec Derek Rebro pripravil monografiu, v ktorej z rodového hľadiska skúma previazanosť rustikálneho a urbánneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Nový prírastok Knižnej edície ASPEKT si môžete objednať na www.aspekt.sk alebo zakúpiť v ASPEKTE či vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

+

Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov Gratulujeme Jane Juráňovej a Agneši Kalinovej! Kniha Mojich 7 životov získala Cenu Egona Erwina Kischa 2013. Ocenenie pre literatúru faktu si prevzala Jana Juráňová v Prahe.

+

Začína sa siedmy ročník Filmového festivalu inakosti Filmový festival zameraný na snímky s LGBTI témami sa začne v stredu 23. októbra a potrvá päť dní. Viac ako dvadsať filmových predstavení uvedie Kino Lumière v Bratislave.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt.sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt.sk, www.aspekt.sk

*****

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.