ASPEKTovské ňjúvinky 11/2013

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, Kto bude spomínať na November 1989 v tomto roku?, Ženy Novembra 1989 po rokoch, Spisovateľky a naše priateľky oslavovali, Spisovateľka Olga Tokarczuk v Bratislave, Slavenka Drakulić na Stredoeurópskom fóre.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu Pred 24 rokmi, v čase, keď sa začala formovať „revolučná“ verejnosť, si málokto uvedomoval, že táto verejnosť je najmä mužská. Až v 90. rokoch sa začal v rámci jednej z novovznikajúcich verejností formovať rodový diskurz, ktorý umožnil reflexiu tohto javu a ktorý umožnil hovoriť o mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi pred revolúciou 1989, počas nej i po nej.

+

Kto bude spomínať na November 1989 v tomto roku? Historik James Krapfl uvádza, že počet ľudí, ktorí majú možnosť verejne sa vyjadrovať k tomu, čo sa počas novembrových udalostí dialo, klesol v priebehu rokov na pár desiatok. Môžeme dodať, že pár desiatok mužov. Pripomeňme si teda aspektovskú iniciatívu „Čo si robila v Novembri 1989?“, v rámci ktorej sme zverejnili skúsenosti žien z tohto obdobia, a spoločne sledujme, kto bude môcť verejne spomínať na novembrové udalosti v tomto roku.

+

Ženy Novembra 1989 po rokoch „Súčasne zaužívané diskurzy neumožňujú ženám uspokojivo a beztrestne tematizovať svoje skúsenosti a zvýznamňovať svoje činnosti. Je preto dôležité, aj prostredníctvom tematizovania skúseností žien v nežnej revolúcii, hľadať spôsoby, akými by ženy v jazyku, spoločnosti i v histórii mohli skúsenosti vyjadrovať,“ píše Zuzana Maďarová v analýze rozhovorov s účastníčkami novembrových udalostí.

+

Spisovateľky a naše priateľky oslavovali Aspektovské priateľky, spisovateľka Jaroslava Blažková a spisovateľka, filozofka Etela Farkašová si pripomenuli pekné životné jubileá. Obom srdečne blahoželáme a želáme všetko dobré.

+

Spisovateľka Olga Tokarczuk v Bratislave Jedna z najznámejších poľských spisovateliek Olga Tokarczuk vystúpi na Stredoeurópskom fóre, kde bude čítať zo svojich diel a diskutovať s Janou Cvikovou a Janou Juráňovou o literatúre, hraniciach, feminizme, samozrejmosti aj putovaní. V nedeľu 17. novembra o 11.00 v Pisztoryho paláci v Bratislave.

+

Slavenka Drakulić na Stredoeurópskom fóre Chorvátska spisovateľka a novinárka, autorka knihy Myš v múzeu komunizmu a iné životy pod psa, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT (2009), vystúpi v diskusnom paneli „Občan bez pamäti“ v rámci podujatia Stredoeurópske fórum. V piatok 15. novembra o 18.00 v Pisztoryho paláci v Bratislave.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt.sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.


*****

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.