ASPEKTovské ňjúvinky 1/2014

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, Nevybavená záležitosť, Čítajte o ľudských a reprodukčných právach v knižnici ASPEKTU, Kto dozrie na rodiace ženy?, Pred 106 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir, Pred 82 rokmi sa narodila Dian Fossey,  Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.
+
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu Pripomeňme si obete holokaustu úryvkami z knihy Mojich 7 životov. Agneša Kalinová hovorí o svojich blízkych, ktorých holokaust postihol, ako aj o tom, ako sa so stratou blízkych vyrovnávala.
+
Nevybavená záležitosť Autorka prózy Jana Juráňová si z predchádzajúcej spomienkovej knihy – rozhovoru s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov odniesla príbeh mladej ženy na starom portréte. So zmyslom pre kontrast i detail jemne a zároveň hĺbavo skicuje protagonistky – ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku... V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a naopak.
+
Čítajte o ľudských a reprodukčných právach v knižnici ASPEKTU O ľudských a reprodukčných právach nájdete v knižnici ASPEKTU mnoho zaujímavých publikácií. Tešíme sa na vás každý utorok a štvrtok popoludní.
+
Kto dozrie na rodiace ženy? Štát chce dozerať na to, či ženy po pôrode opustia pôrodnicu bez súhlasu personálu. Čo takto dozrieť na dodržiavanie ľudských práv pri pôrode?
+
Pred 106 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir 9. januára 1908 sa v Paríži narodila Simone de Beauvoir, francúzska filozofka, spisovateľka, feministka. Píše Ľubica Kobová.
+
Pred 82 rokmi sa narodila Dian Fossey „Keď si uvedomíte cenu všetkého živého, budete menej lipnúť na minulosti a môžete sa tak viac sústrediť na záchranu budúcnosti." Primatologička Dian Fossey by 16. januára oslávila 82 rokov.
+
Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá Už 20 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk.

*****

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.