ASPEKTovské ňjúvinky 3/2014

Hravo vyplníte svoje daňové priznanie a poukážete 2% na našu prácu, Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2013, Nominácia na Cenu Jána Johanidesa, Nevybavená záležitosť, Knižky aspektovských autoriek v maďarčine.  

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Hravo vyplníte svoje daňové priznanie a poukážete 2% na našu prácu Ďalší dobrý dôvod prečo nám venovať svoje 2%. ASPEKT vám pomôže vyplniť daňové priznanie bez stresu. To všetko v 4 krokoch za 15 minút. Ďakujeme.

+

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2013 Rok 2013 bol 20. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Aj v tomto roku sme prevádzkovali knižnicu ASPEKTU, ktorá širokej verejnosti sprístupňuje jeden z najbohatších fondov kníh zaoberajúcich sa rodovou problematikou a feminizmami. Aktualizovali sme aj webové stránky www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk a rozposielali informácie o dianí vo feministickej a rodovo rovnej oblasti v našich ňjúvinkách. Aktuálne informácie sme uverejňovali aj na našej facebookovej stránke. Poskytovali sme konzultácie. Vydali sme päť nových knižiek a usporiadali viacero verejných podujatí – samostatne aj v spolupráci s inými inštitúciami.

+

Nominácia na Cenu Jána Johanidesa Gratulujeme Jane Juráňovej! Jej najnovšia kniha Nevybavená záležitosť sa dostala do finálovej desiatky Ceny Jána Johanidesa 2014 za výnimočné prozaické alebo esejistické dielo.

+

Nevybavená záležitosť Autorka Jana Juráňová sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.

+

Knižky aspektovských autoriek v maďarčine Zbierku poviedok Jany Juráňovej Lásky nebeské (2013) a román Uršule Kovalyk Žena zo sekáča (2008) si už môžete prečítať aj v maďarskom preklade. Pozerajte, čítajte a odporúčajte ďalej Égi szerelmek Jany Juráňovej a Nö a tiruból Uršule Kovalyk.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

 

    

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.