ASPEKTovské ňjúvinky 3/2015

Na MDŽ venuj 2 %, Jedna podmienka, Modrý salón s feministickým aspektom v SND, Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu, Tipy na feministické čítanie, Kismet: ako turecké telenovely menia svet.   
 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Na MDŽ venuj 2 % Medzinárodný deň žien skutočne nemusí byť o bezduchom rozdávaní kvetov a prázdnych slov. Na MDŽ si môžeme pripomenúť ľudské práva žien: čo sa v tejto oblasti podarilo a aké výzvy pred nami ešte stoja. A ak by sme chceli prispieť k zlepšovaniu situácie ľudských práv žien na Slovensku, môžeme napríklad namiesto kytice venovať 2 % z dane na prácu ASPEKTU.

+

Jedna podmienka „Pred takmer desiatimi rokmi som ostýchavo objavovala Medzinárodný deň žien a takmer som sa za to hanbila. Ospravedlnenie svojho záujmu som hľadala – v čom inom – v histórii. Akoby minulé deje, to, že sa niečo stalo a „bolo to tak naozaj“, mali dostatočne legitimizovať prehŕňanie sa pamäťou ženského a socialistického hnutia, knižnicami feministického výskumu aj zábleskami spomienok z detstva. Ako som sa dočítala v rozhovore s majiteľkou jedného mladoboleslavského kvetinárstva, nebola som v tom sama. Aj muži, ktorí v 90. rokoch na ´emdéžet´ kupovali svojim manželkám kvety, si ich vraj radšej nechali dôkladne zabaliť, len aby nebolo nič poznať. Biľag ´komunistického´ (nie reálno-socialistického) sviatku, čo na Medzinárodnom dni žien uľpel, bol veľký.“ Pripomeňme si stále aktuálny článok Ľubice Kobovej.

+

Modrý salón s feministickým aspektom v SND Modrý salón bude raz mesačne prinášať literárne večery venované dielam výnimočných spisovateliek. Do konca tejto divadelnej sezóny predstavíme štyri autorky, ktorých diela vyšli v Knižnej edícii ASPEKT: Virginiu Woolf, Hanu Gregorovú, Teréziu Vansovú a Aglaju Veteranyi. Ich texty pre nás čítaním oživia herečky a herci Činohry SND. O spisovateľkách, ich tvorbe a dobe sa pozhovárame s hostkami podujatí, ktoré budú pripravovať editorky a vydavateľky Jana Cviková a Jana Juráňová. Prvé stretnutie pozýva do „vlastnej izby“ v utorok 17. marca.

+

Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu Už onedlho si budete môcť prečítať novú publikáciu Knižnej edície ASPEKT, ktorá prináša iné spôsoby vypovedania o práci. Ako uvádza editorka knižky Ľubica Kobová: „Ich inakosť spočíva v predmete, metóde aj v spôsobe opisu či vysvetlenia. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v rôznej miere krížia tri uvedené perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za ´bežnú´ prácu.“

+

Tipy na feministické čítanie Rok 2014 priniesol do feministickej literatúry viacero zaujímavých prírastkov. Blog známeho časopisu Ms. pripravil zopár tipov na knižky, ktoré by sa mohli hodiť do vašej aj našej feministickej knižnice.

+

Kismet: ako turecké telenovely menia svet Stručná recenzia dokumentárneho filmu, ktorý odhaľuje vplyv tureckých telenoviel na posilnenie postavenia žien arabského a balkánskeho sveta. Píše Alena Rusnáková.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

  

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.